AJATUKSIA

Share |

Maanantai 30.4.2012 - Kaarina Suhonen


Keskustan tuleva puheenjohtaja

Nyt on selvillä tulevat puheenjohtajaehdokkaat, jotka kisaavat Rovaniemellä seuraavasta kaudesta. Joukkoon olisi sopinut hyvin yksi naisehdokaskin, mutta potentiaalisista naisista kukaan ei ollut siihen tällä hetkellä halukas. Sukupuoli ei ole kuitenkaan oleellisin valintaperuste, vaan pätevyys tehtävään.

Oma suosikki näistä ehdokkaista helppo valita, sillä kaipaan puheenjohtajalta vahvaa eteenpäin katsomista ja yhteistyökykyä. Tämän lisäksi on erittäin tärkeä, että puheenjohtajalla on selvä näky siitä, mitä keskustalaisuus on.Puheenjohtajalle on eduksi myös, ettei hänellä ole ennestään  "poltettuja siltoja"  takanaan ja on soittanut toiminnallaan positiivista asennetta.

Tulen äänestämään Tuomo Puumalaa puolueen johtoon tästä ehdokasjoukosta. Muutkaan eivät ole huonoja, mutta jäävät tässä kilpailussa toiseksi. Jokaiseen tehtävään tulee valita sopiva ja pätevä. Mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä muut ajattelevat.... Kohta alkaa jäsenäänestyskin.


Lapsissa on tulevaisuus

On ollut antoisaa omassa elämässä katsoa kolme eri-ikäisen lapsen kasvua ja kehitystä. Jokainen heistä kehittyy omalla tavallaan, mutta samojen biologisten kehitysvaiheiden kautta. Välillä siinä myllerryksessä on vanhemmillakin olemista ja haastetta etsiä oikeita keinoja tilanteiden eteenpäin viemiseksi järkevästi. Tällä hetkellä kaksi murrosikäistä ja yksi uhmaikäinen esikoululainen:)

Esikoululainen on menossa ensi syksynä kouluun, joten erityisen mielenkiinnolla seuraan koulujen korjaustarpeita Lahdessa. Korjattavien koulujen määrä on melkoinen, kun tehdyt korjauksetkaan eivät ole osassa onnistuneet. LAhdessa on esitetty monenlaisia investointitarpeita, mutta erityisesti koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset tulisi laittaa investointilistan kärkeen. Valtio supistaa tällä hetkellä investointimäärärahaa kouluihin, joten kunnan pitää sitten varautua rahoittamaan nämä hankkeet itse.

Koulujen korjausten toivon onnistuvan ja etenevät suunnitelmien mukaan, jotta oppilaat pääsevät mahdollisimman nopeasti parakista takaisin koulutiloihin. Sisäilman laatu on tärkeää sekä oppilaille että työntekijöille. Lahdessa koulurakennukset ovat sen verran vanhoja, että ylläpitokorjauksiinkin tulisi olla vuosittain riittävä summa.

Pidän järkevänä, että valtuusto ottaa uudelleen käsiteltäväksi investointilistan, sillä päätöksiä tehtäessä ei ollut nykyistä tietoa käytettävissä. Toivotaan, että mahdollisimman moni valtuutettu on samaa mieltä kanssani. Lisäksi sivistystoimialan palveluverkkoselvitys on valmistumassa keväällä.Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avohoito 3.4.2011

Mielenterveys – ja päihdeongelmat koskettavat yhä useampaa suomalaista. Sairastavuus on lisääntynyt ja useimmiten molemmat ongelmat ovat samalla ihmisellä. Tämä pitäisi näkyä myös peruspalveluiden tarjonnassa, eikä vain kysynnässä.  Julkisen terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat lisää osaamista näiden asioiden kohtaamiseen ja hoitoon. Lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän työntekijöitä vahvistamaan mielenterveyspalveluita.

Onneksi meillä on osaamista myös järjestöissä, jotka toimivat usein lähellä ihmisten arkea ja matalan kynnyksen – periaatteella. Järjestöillä on mahdollisuus muuttua nopeasti organisaationa ajan haasteiden mukaan. Järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tulisi olla nykyistä enemmän rakentavaa yhteistyötä, jotta osaaminen saataisiin oikeasti näkyväksi ja käyttöön. Kolmannen sektorin ja järjestöjen työ on vielä osittain aliarvostettua. Toimijoiden verkostoituminen auttaa myös tunnistamaan eri sektoreiden osaajien vahvuuksia ja kohdentamaan ne yhdessä oikein.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat tarvitsevat muita enemmän aktiivisia toimenpiteitä ulkopuolisilta, sillä voimavarat itsehoitoon eivät usein riitä. Säännölliset terveystarkastukset, jossa katsotaan sekä fyysinen että psyykkinen terveys, voisivat olla yksi keino selviytyä paremmin avohoidossa ja pysyä kunnossa. Monet psyykelääkkeet saattavat lihottaa ja muutenkin sairastaminen lisää haitallisia elintapoja. Useimmiten terveys on keskimääräistä heikompi ja elinikä voi olla lyhyempi. Peruspalvelut eivät saa olla myöskään liian kaukana, jotta niihin hakeudutaan ajoissa. Uusi terveydenhoitolaki tulee voimaan toukokuussa, mutta mielenterveyslaki pysyy ennallaan. Seuraavaksi voisi olla ajankohtaista päivittää tähän aiheeseen liittyvät lait.

 

 

LÄHI- JA LUOMURUUAN EDISTÄMINEN 6.3.2011

Ruoalla on suuri merkitys meidän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kärjistäen voisi sanoa, että olemme sitä mitä syömme. Omilla ruokavalinnoilla voimme heikentää tai vahvistaa myös luontoa. Lisäksi ruoankulutus vaikuttaa välillisesti energian - ja veden kulutukseen sekä jätteen määrään. Kotimaisilla valinnoilla edistämme samalla suomalaista työtä, kun tuotteet hankitaan omasta maasta.

Tuotteiden pakkausmerkintöihin tulisi saada entistä paremmin esille se, mitä tuote sisältää ja miten se on prosessoitu. Erilaiset koodit eivät kerro tavalliselle kuluttajalle, mitä aineita siihen on lisätty. Erityisesti pienille lapsille haluaisi tarjota mahdollisimman puhdasta ja kotimaista ruokaa. Pahimmillaan tuotteissa voi olla runsaasti lisä- ja säilöntäaineita, joilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia terveyteen. Luomu – ja lähiruoka olisi vastaus tähän tarpeeseen. Samalla edistäisimme pientuottajien mahdollisuuksia ylläpitää elinkeinoa ja työllistää itsensä. Suomen tulee vastustaa lisäksi geenimuunneltua ruokaa. 

Suomalaisten vihannesten ja hedelmien on todettu soveltuvan parhaiten meille suomalaisille, sillä elimistömme pystyy hyödyntämään niiden ravintoaineet geeniperimän ansiosta parhaiten.  Ulkomaiset tuotteet altistuvat usein pitkille kuljetuksille ja niiden hiilijalanjälki on suomalaisia tuotteita huonompi. Pitkät kuljetusmatkat edellyttävät myös enemmän pakkausmateriaalia, säilöntäaineita, kuljetuskustannuksia ja moniportaisia organisaatioita.

 

Pidän erityisen hyvänä, että esimerkiksi koulujen ja päiväkotien hankinnoissa on pyritty lisäämään paikallisia tuotteita. Monissa kunnissa hankintaosaaminen ei kuitenkaan ole vielä kehittynyt niin, että paikalliset ja kotimaiset tuotteet turvattaisiin lähialueelta. Kilpailutuksessakin voidaan asettaa sellaisia ehtoja, että paikalliset toimijat pärjäävät kilpailutuksessa.

Lähiruoan kysyntä on kasvanut viime vuosina, mutta sen saaminen jokaiseen ruokapöytään on vielä haasteellista. Pientuottajien tuotteet löytyvät paremmin pienistä maaseutukaupoista, mutta ei supermarketeista. Lähiruoan kannattavuuden lisääminen edellyttää kuitenkin suurempia markkinoita.  Onneksi muutamia tuottajatoreja on kuitenkin perustettu alueellemme, joissa lähi- ja luomuruoan tuottajat ovat päässeet esille.  Myös torit ja markkinatapahtumat ovat olleet näiden tuottajien suosiossa. Haasteena on edelleen lähi – ja luomuruoan korkea hinta. Sitä laskemalla voitaisiin myös saavuttaa suurempia asiakasmääriä. Erilaisten tukien ja lainsäädännön avulla tilannetta voitaisiin yrittää kuitenkin korjata niin Suomessa kuin Eu: ssa.

 

 

ERI-IKÄISTEN IHMISTEN ARKI - YKSI KESKUSTELUN AIHE TÄNÄÄN 26.2

Olin tänään mukana pääministerin kuntakierroksella ja keskustelin ihmisten kanssa siitä, mikä on tämän hetkinen arki ja miten eri kunnissa palveluita on järjestetty. Peruspalveluiden toimivuus on keskeisessä merkityksessä, kun sairastuu tai elämässä tulee yllättäviä taloudellisia muutoksia. Palvelut tulisi olla turvattu ja saatavilla muuallakin kuin suurissa taajamissa.

Orimattilassa tuli viestiä siitä, että kiinteistöveron korottaminen ja korkea energiaverotus on haasteellinen pienituloiselle omakotiasujalle. Omistusasunnossa asuja ei saa tukea mistään, vaikka menot kasvaisivat kovasti. Joillekkin voi tulla eteen asunnon myynti, kun rahat eivät enää riitä.

Keskeinen viesti oli myös, että takuueläke on edelleen hyvin pieni, vaikka korotusta tulee 1.3 alkaen  n. 500 eurosta 687 euroon. Lisäksi omaishoidon tukeen toivotaan parannusta, sillä kuntien määrärahasidonnainen tuki ei riitä kaikille tarvitsijoille ja kriteerit ovat erilaiset eri kunnissa. Omaishoidon tuki pyritään siirtämään kunnilta Kelalle, mikä lisäisi ihmisten tasa-arvoisuutta eri puolilla Suomea.

Nuorten työttömyys on uhka hyvinvoinille ja heille tulisi turvata mahdollisuus päästä joustavasti työelämään. On kohtuutonta puhua eläkeiän nostosta, sillä painopiste tulisi olla työuran alussa. Monet vanhemmat ihmiset olivat huolissaan myös omista lapsen lapsistaan, jotka eivät pääse elämässä eteenpäin työttömyyden vuoksi. Monelle myös työssä jaksaminen on arkea, jota tulisi tukea kuntoutuksella ja erilaisilla työajan joustoilla. Moni haluaisi työajan joustoja enemmän.

Eduskunnan tulee tulevaisuudessa miettiä, miten turvataan peruspalveluiden rahoitus, jotta ihmiset olisivat tasa-arvoisessa asemassa. Hyvinvointimme tulee jatkossakin perustua julkisiin peruspalveluihin. Mikäli ihmiset saavat apua ja ennaltaehkäisy toimii, niin ongelmat eivät pääse kehittymään pahaksi. Lisäksi kuntiin tulisi perustaa nykyistä enemmän yhteispalvelupisteitä, mistä saisi apua useampaan asiaan joustavasti.

 

 

LAPSILISÄT       - TÄSTÄ VOISI ALOITTAA PERHEMINISTERI

Lapsilisä muuttuu joissakin perheissä tuloksi, mihin tulisi puuttua nopeasti.  Julkisuudessa käyty keskustelu ei mielestäni ole nostanut tärkeintä asiaa esille. On ehdotettu, että lapsilisät voisi poistaa tai vähentää hyvätuloisilta perheiltä. Lapsilisä on kuitenkin tarkoitettu lapsen hyväksi vanhempien tulotasosta riippumatta, mikä on mielestäni hyvä asia. Tulot on tarkoitettu käytettäväksi lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi.

Lapsilisien osalta tulisi keskustella enemmän siitä, miksi ne muuttuvat tuloiksi pienituloisilla perheillä, jos he anovat taloudellista tukea sosiaalitoimesta. Tässä on selkeä epäkohta. Lapsissa on meidän tulevaisuus, eivätkä lapsilisät saisi vaikuttaa näin käänteisesti. Meillä on yhteiskunnassa lapsiperheiden köyhyys lisääntynyt jatkuvasti, mihin tulisi puuttua nopeasti. Myös huostaanotot ovat tupalaantuneet. Tutkimusten mukaan tulonsiirrot ovat jäänet jälkeen yleisestä kehityksestä 90- luvulta alkaen.  Sosiaalipolitiikassa tulisi olla mahdollisuuksia enemmän yksilöllisiin ratkaisuihin, jotta voidaan auttaa oikea-aikaisesti. On monia kertomuksia siitä, että sosiaalitoimen tietoon tullut tulotaso ei vastaa sen hetkistä tulotasoa. Tämä voi jo osaltaan johtaa entistä syvempään tilaan perheessä.

Tervehdin positiivisesti esitettyä perheiden asioiden keskittämistä ministeriössä, että asiat saataisiin lapsiperheiden osalta yhdeksi kokonaisuudeksi. Lapsilisät ovat yksi osa lapsiperheiden tukemista.  Lapsilisä on määrältään sellainen, että se ei kata lapsen elämiseen kuluvaa rahamäärää kaikissa vaiheissa. Noin  100 euroa kuukaudessa on vähän nykyisessä hintatasossa. Tärkeä merkitys on myös sillä, että peruspalvelut on järjestetty ihmislähtöisesti ja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta.  Myös erilaiset työelämän joustot ovat  tärkeitä tukimuotoja. Yhteiskunnan ei tulisi omilla toimillaan lisätä syrjäytymistä. Sosiaalipolitiikan oikeilla investoinneilla turvaamme tasa-arvoisen yhteiskunnan, mikä tulee olla edelleen tavoitteena.

 Kaarina 30.1.2011

 

TYÖELÄKE SEMINAARISSA 12.1.2011

Olin viime viikolla Työeläkevakuuttajien seminaarissa päivän saadakseni tietoa tämän hetkisestä tilanteesta.Työeläke on meille suomalaisille tärkeä asia, sillä se on sosiaaliturva vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalle. Työeläke on myös asia, joka nousee vahvasti esille keskusteluissa ihmisten kanssa yleisötilaisuuksissa. Lisäksi haluan, että itsellänikin on mahdollisuus saada  eläkettä, kun sen aika tulee. Eläkeen avulla voimme turvata ihmisten selviytymisen taloudellisesti työelämän jälkeen. Keskimääräinen työeläke on maassamme n 1250e/kk.Eläkkeensaajia on yhteensä 1.4milj ja ikääntyvän väestön kasvaessa määrä vastaavasti kasvaa.

Kaikki ei pysty olemaan työelämässä loppuun asti.Työkyvyttömyys eläkkeellä jää vuosittain n 24 000- 25 000 ihmistä, mikä on mielestäni suhteellisen paljon. Eniten työkyvyttömyyttä aiheuttaa tuki-ja liikuntaelinsairaudet(34%) ja toiseksi eniten mielenterveyshäiriöt (34%). Mielenterveyshäiriöissä on suurin ryhmä masentuneet. Mistä tämä kaikki sitten johtuu? Työelämän haasteet ovat kiristyneet eikä johtamisessa osata huomioida riittävästi ihmistä, terveydenhuoltopalvelut ja/ tai työterveyshuolto ei toimi ja kuntoutukseen ei ole panostettu riittävästi. On kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin ja työkyky johtamiseen sekä panostettava terveyspalveluihin. Etenkin psykiatrinen hoito on  erotettu liikaa perusterveydenhuoltopalveluista  eikä siellä osata tunnistaa apua tarvitsevia.

Tulevaisuudessa työelämässä pitäisi kehittää entistä enemmän erilaisia välimuotoja, kuten mahdollistaa osa-aikatyötä, työkokeilua, ammatillista kuntoutusta sekä yhteistyötä psykiatrian ja työterveyshuollon välille. Esimiesten koulutus ja työpaikan toimintamallit uupumistilanteissa tulisi olla valmiina. Nykyinen työ on muuttumassa entistä enemmän henkisiä voimavaroja vaativammaksi, jolloin sen mukaan tuomiin haasteisiin tulee osata varautua.Lisäksi erilaisilla perhevapailla ja vuorotteluvapaa-käytännöillä voimme tukea jaksamista. Työaika voisi joustaa työuran aikana. Laaja-alaisella keinovalikoimalla päästää eteenpäin. Kun työssä jaksaa, niin työssä jatkaa.

Kannatan ajatusta, että eläkeikä keskustelusta siirrytään keskustelemaan työuran pituudesta. Pelkkä keskustelu eläkeiästä on liian kapea. Osalla työelämään siirtyminen tapahtuu melko myöhään. Tällä en tarkoita sitä, että opiskeluaikoihin tulisi puuttua. Lähinnä haaste on tauko, mikä tulee peruskoulun jälkeen. Oleellista on saada ihmisille töitä, jolla mahdollistetaan verotulojen kasvu ja etuisuuksien maksu jatkossakin. On tärkeää, että nuorille turvataan myös eläke-etuudet tulevaisuudessa. Eläkkeen ostovoima ei saa systemaattisesti alentua.

Yhteenvetona seminaarissa todettiin, että suomalainen järjestelmä on Hollannin ja Australian kanssa maailman parhaita. Eu-eläkejärjestelmää uudistettaessa on pystyttävä puolustamaan suomalaista järjestemää. Elinikäinen järjestelmä on meille ehkä liikaakin itsestään selvyys.

Kaarina 16.1.2011

 

VARUSMIESPALVELUS JA SUOMEN PUOLUSTUS 10.1.2011

Tänään astui varusmiespalvelukseen 14 000 nuorta, joista 200 oli naisia. Yleisestä asevelvollisuudesta on keskusteltu maassamma aika ajoin,mutta mielestäni se puoltaa edelleen paikkansa. Myös naisten vapaaehtoinen asepalvelus on tullut jäädäkseen, vaikka se ei ole saavuttanut suurta suosiota. Varusmiespalvelus tulee nähdä edelleen mahdollisuutena, missä voi saada monipuolista koulutusta ja oppia itsestään uusia vahvuuksia. Palvelusaika vaihtelee aselajin ja tehtävän mukaan, mikä antaa nuorelle valinnanmahdollisuuden siitä, kuinka haluaa siihen panostaa. Erityisesti puolustusvoimien tarjoama johtamiskoulutus on arvostettua ja siitä voi olla hyötyä siviiliammatissa. Lisäksi asepalveluksen suorittaminen voi avata mahdollisuuden tulevaan ammattiin koti- tai ulkomailla. Osalle syrjäytymisvaarassa olevista nuorista armeija tarjoaa jopa uuden mahdollisuuden.

Varusmiespalveluksen sisältöä pyritään jatkuvasti kehittämään, mikä on hyvä asia. Kehittämistyö tulee ulottaa myös siviilipalvelukseen, jossa tulisi entistä enemmän mielestäni painottaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kriisi- ja poikkeusoloissa. Erilaiset varautumis - ja väestönsuojelutehtävät ovat sellaisia,joissa osaamista tarvitaan. Kunnissa on monenlaisia tehtäviä,joihin sekä koulutettuja naisia että miehiä voitaisiin varata häiriötilanteiden varalle.

Säilyttämällä yleisen asevelvollisuuden ja uskottavan puolustuksen nykyiseen malliin, voimme mielestäni jatkaa olemalla liittoutumattomia. Suomen ei tule kiirehtiä liittymistään Nato:n, sillä Suomen sijainti on maantieteellisesti merkittävässä paikassa. Olemalla liittoutumattomia, voimme päättää omista puolustusvoimien määrärahasta vuosittain ja tarvittavista hankinnoista. Tämä ei poissulje yhteistyötä Nato-maiden kanssa. Suomi on tehnyt hyvää rauhanvälitystyötä, jota voidaan uskottavalta pohjalta jatkaa etenkin nykyisessä roolissa. Tällä hetkellä Venäjä on hyvin aktiivinen Euroopan suuntaan, mikä on kokonaisuudessaan hyvä asia. Voimavarat tulee suunnata yhteistyöhön ja aktiiviseen toimintaan eri sektoreilla naapurimaiden kanssa.

 

 LAHDEN TERVEYSASEMILLE on turvattava riittävät resurssit/ Syyskokouksen kannanotto

Lahden Keskustan valtuustoryhmä ja kunnallisjärjestö ovat huolissaan Lahden terveyspalveluiden tilanteesta. Toiminnan jatkuvasta kehittämisestä huolimatta lääkärien vastaanottoaikoja on vaikea saada. Ihmisiltä vaaditaan edelleen suurta sinnikkyyttä jonottaa ja päästä hoitoon. Ennaltaehkäisy ja sairauksien varhainen toteaminen ei tällä tavoin onnistu riittävän hyvin. Jotkut tilanteet esim. infektiot vaativat myös kiireellistä hoitoa ja lääkitystä, mihin tarvitaan lääkärinvastaanotto. Asiakkaan hoitoprosessit on saatava kuntoon, jotta ihmiset eivät joudu pakosti hakeutumaan päivystykseen ja yksityisille lääkäriasemille. Omilta terveysasemilta saatu palaute on pääosin ollut hyvää, jos vain on hoitoon päässyt.

Avosairaanhoitoon eli terveysasemille tarvitaan selkeästi lisää resursseja ja erityisesti lääkäreitä. Tällä hetkellä Lahdessa on lääkärin väestövastuulla muuta maata enemmän potilaita. Yleisesti suurten kaupunkien terveyskeskuslääkäreiden väestöpohja vaihtelee alueesta ja tehtävänkuvasta riippuen 2000 -2500 asukasta, meillä se on parhaimmillaan 3500. Avosairaanhoito vastaa sekä neuvoloiden että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, joten sen vaikutukset näkyvät kaikissa ikäryhmissä. Myös terveysasemien houkuttelevuus työpaikkana lisääntyy, kun henkilöstön työmäärä pidetään kohtuullisena,

 

On hyvä, että sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanottoaikoja on lisätty ja heidän korkeatasoista osaamistaan käytetään entistä enemmän hyödyksi. Ihminen tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tukea ja tietoa ottaakseen vastuun omasta hoidostaan. Hyvin järjestetyissä terveyspalveluissa molemmille ammattiryhmille on käyttöä ja heidän toimintansa tukee asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti tulee huomioida myös se, että Lahdessa on muuta maata korkeampi ikäihmisten määrä, mikä vaikuttaa suoraan terveyspalveluiden kysynnän määrään. Toimivilla julkisilla palveluilla ehkäistään myös osaltaan tuloerojen kasvua. Toimiva avosairaanhoito maksaa nopeasti itsensä takaisin, kun vältytään kalliilta hoidoilta erikoissairaanhoidossa. Ensi vuoden talousarvioesityksessä sosiaali- ja terveystoimialan budjettiin ovat varattava riittävät taloudelliset resurssit, jotta toimintaa voidaan kunnolla kehittää.

Kaarina Suhonen sos. ja terv lautakunnan jäsen/ valtuustoryhmä sihteeri

 

 

 VAPAAEHTOISTA AUTTAMISTA

Oli mielenkiintoista lukea tänään UUsi  Lahti - lehdestä viikon viestejä, jossa Lahti Hope -tiimit jalkautuvat Lahdessa kauduille ja laitoksiin ensi lauantaina. Perhenienmen  evankelisen opiston aikuisopiskelijat ja Lahden seurannat jalkautuvat sinisiin liiveihin pukeutuneena mm. leikittämään lapsia lastenosastolle, syöttämään vanhuksia ja kohtaavat syrjäytyneitä ym. Erilaiset yritykset ja yhteisöt voisivat lisätä vastaavanlaista toimintaa ja toivottavasti saavat tästä ideaa järjestää vastaavanlaisia teemapäiviä.

Myös jokainen yksittäinen ihminen voisi miettiä, miten voisi omaan viikkorytmiinsä sisällyttää toimintoja "lähimmäisen parhaaksi". Arvostan erittäin suuresti vapaaehtoisia, jotka tekevät pyyteetöntä työtä mm SPR:ssä, seurakunnissa sekä erilaisissa potilas-ja tukiyhdistyksissä. Niillä on valtava eteenpäin vievä voima monissa asioissa ja auttavat tukea tarvitsevia. Kaikki eivät tähän kuitenkaan omalta arjeltaan pysty sitoutumaan, mutta silloin voi miettiä pienempiä tavoitteita. Apua ja tukea tarvitseva voi löytyä joskus yllättävänkin läheltä... 

Auttamisesta tulee aina itsekkin hyvälle mielelle!

7.4.2010 Kaarina

 

LAHDEN KAUPUNGIN TUOTTAVUUSOHJELMA VALTUUSTOSSA

Monet tuottavuusohjelmaan valitut sosiaali-ja terveystoimialan asiat on kannatettavia ja perusteltuja, kuten matalan kynnyksen palvelupisteet, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tukeva rakennejärjestely ja sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen. Toivottvasti sähköinen asiointi mahdollistaa kehittyessä sen, että voimme itse  aktiivisemmin osallistua ja ottaa vastuuta esim itsehoidosta. Palvelu sopii ainakin niille, jotka pystyvät oman elämänsä jonkinlaiseen hallintaan.

Jotain hyvää, mutta jotakin kehitettävääkin. Tuottavuusohjelmassa olisi saanut olla enemmän poikkihallinnollista tarkastelua. Esimerkiksi syrjäytyminen ehkäisy ja hoito kuuluu kaikille toimialoille ja keskeinen asia, jossa pitää onnistua. Ohjelmassa oli maininta "Nuoren syrjäytymisestä", mutta se saattaa alkaa jo paljon aikaisemmin. Lahden kaupungin päätökset mm. koulujen ja kirjastojen määrän supistaminen vaikuttavat siihen. Syrjäytymisen ehkäisy onnistuu vain tekemällä yhteistyötä kodin, koulun, sosiaali-ja terveyspalveluiden,liikunta ja nuorisotoimen sekä erilaisten järjestöjen kanssa. Toimintakenttä on laaja. Lastensuojeluun ei kaivattaisi enää yhtään uutta asiakasta, jotka johtuvat lyhytjänteisistä säästämisvelvoitteista.

Parasta tuottavuutta on panostaminen ennaltaehkäisevään työhön!

 

 


Kommentit

25.2.2015 22:34  trustfunds402@yahoo.com

Hei rakas hakija
Olen Mr. Stephen Brown nimen ja olen omistaja rahastot Maailman Loan Company. Kunniaksi minun suuri tekemisistään, minä haluan teidän tietävän, että minä annan pois kaikenlaisia laina voi koskaan ajatella vain alhainen korko on 3%. Vauhtia nyt ja hakea oman kiireellinen laina, jotta saamme oman lainan käynnissä. Ota yhteyttä jo tänään osoitteessa: trustfunds402@yahoo.com
Hae lainaa tänään ja saada se niin nopeasti kuin haluat.
* STEPHEN BROWN *

2.4.2015 13:25  Alex Moore

Hei,
Olen Alex Moore kirkon rahoitusyhtiö laina, laillinen laina lainanantaja, annamme lainoja yritysten investointien ja ratkaista taloudellisia ongelmia, meidän lainan helposti ja osakepääoma ? 150 miljoonaa aikoo myöntää yksityiset lainat lyhyen ja pitkän AIKAVÄLIN , termi vaihtelee ? 500 ? 100 miljoonaa euroa kaikkien vakavia ihmisiä, luotettava ja integroida haluat tehdä lainan. Oma korko 2%, jos olet kiinnostunut meidän tarjous ota yhteyttä osoitteeseen

Nimi: Alex Moore

Sähköposti: am.credithome@hotmail.com

30.9.2015 16:29  Edullinen laina sovelletaan nyt

Tarvitsetko lainaa, mutta et löydä sopivaa tarjoaja? Käytä Euro Debtt Finance * palvelu, jonka kautta on mahdollista hakea 5000 - 20,000,000.00 euroa lainan korko on 1%. Täyttämällä lainahakemuksen, Euro Debtt Finance ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse auttaa sinua löytämään sopivimmat lainan korko 1%

* Euro Debtt Finance on itsenäinen laina välittäjä, jonka kautta on mahdollista hakea 5000 - 20,000,000.00 euroa lainaa. Euro Debtt Finance on itsenäinen pankkien itsenäinen yhtiö, joka on tuonut yhteen useita tunnettuja ja vastuullinen luotonantaja. Vapaus auttaa henkilökohtaisen puhelinpalvelun sinua sopivin laina.

Euro Debtt Financeis oikeutettu ja suurin laina välittäjä, ja he ovat auttaneet tuhansia ihmisiä löytämään heille sopivan lainan ratkaisu.

Hae lainaa täällä

HAKEMUSKAAVAKE
Koko nimi:
Sukupuoli:
Maa ja osoite:
Tarvittava määrä:
Kesto:
Kuukausitulot:
Puh:
Ammatti:
Oletko hakenut ennen ?:
Mr.Lewis Morrison
Sähköposti: eurodebtf@hotmail.com

30.9.2015 21:05  Edullinen laina tarjous, hae nyt

Tarvitsetko lainaa, mutta et löydä sopivaa tarjoaja? Käytä Euro Debtt Finance * palvelu, jonka kautta on mahdollista hakea 5000 - 20,000,000.00 euroa lainan korko on 1%. Täyttämällä lainahakemuksen, vapaus yhteyttä puhelimitse auttaa sinua löytämään sopivimmat lainan korko 1%

* Euro Debtt Finance on itsenäinen laina välittäjä, jonka kautta on mahdollista hakea 5000 - 20,000,000.00 euroa lainaa. Euro Debtt Finance on itsenäinen pankkien itsenäinen yhtiö, joka on tuonut yhteen useita tunnettuja ja vastuullinen luotonantaja. Vapaus auttaa henkilökohtaisen puhelinpalvelun sinua sopivin laina.

Euro Debtt Financeis oikeutettu ja suurin laina välittäjä, ja he ovat auttaneet tuhansia ihmisiä löytämään heille sopivan lainan ratkaisu.

Hae lainaa täällä

HAKEMUSKAAVAKE
Koko nimi:
Sukupuoli:
Maa ja osoite:
Tarvittava määrä:
Kesto:
Kuukausitulot:
Puh:
Ammatti:
Oletko hakenut ennen ?:
Mr.Lewis Morrison
Sähköposti: eurodebtf@hotmail.com

22.10.2015 20:36  Mr. Pinto Jolanda MD

Laina tarjous hae nyt

Saat ilmoituksen, että herra Pinto Jolanda MD säätiö on parhaillaan antaa lainoja yksityishenkilöille ja yhtiöön ja matalien korkojen 1% affordate korko.

Meillä on varaa antaa sinulle lainaa ja tämä laina auttaa sinua paljon elämässäsi

Olet taloudellisissa vaikeuksissa tai määrittää? Oletko koskaan evätty pankkien tai haluavat ratkaista teidän velka maksat laskun kerralla, haluat maksaa laskujaan. Tässä on loistava tilaisuus, jossa voit saada lainaa nopeammin ja helpommin voit rakentaa oman rêvedevient omistaja itsenäisen toiminnan ja tulla henkilökohtainen yrittäjä.

Lisätietoja käy osoitteessa Mr. Pinto Jolanda LAINATUISTA FOUNDATION pintojolanda.microloan@outlook.com sähköpostiosoitteesi yllä. Takaamme avoin ja tehokas palvelu voin auttaa sinua lainaa.

Lainanottaja tiedon käytöstä.

Täydelliset nimet ..........
Ammattisi ..........
Sex ........
Maasi .........
Tila .........
Kuukausipalkka .........
Lainan määrä tarvitaan ..........
Maksaa takaisin kesto ..........
puhelinnumero ..........
Ikä .............

pintojolanda.microloan@outlook.com

Kiitos
Mr. Pinto Jolanda MD

21.11.2015 19:49  Loredana Beretta

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

21.11.2015 19:53  Loredana Beretta

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

5.12.2015 14:16  Loredana Beretta

Olen Loredana Beretta yksityinen laina lainanantaja jotka tekevät erilaisia lainoja International Maat kiireellisesti 3% Korko Jos kiinnostaa ystävällisesti yhteyttä sähköpostilla: loredana.beretta40@gmail.com

Motto: Sinun onni on meidän tyytyväisyys

Me elämme meidän motto, voimme auttaa sinua

15.12.2015 3:42  Dékány.

Tarvitsetko lainaa ratkaista taloudelliset tarpeet? jos KYLLÄ meihin yhteyttä sähköpostitse: (dakany.endre@gmail.com)

19.12.2015 22:03  RAHEL COHRAN

Hei.
Olen herra Rahel cohran yksityinen laina lainanantaja, joka antaa elämän ajan
tilaisuus laina yksityishenkilöille, liike yritykset, vakuutukset, jne
sinua mitään taloudellisia vaikeuksia tai tarvitsevat laina investoida tai et
tarvitset lainaa maksaa laskujaan etsi pidemmältä kuin olemme täällä tehdä
kaikki taloudelliset ongelmat menneisyyteen. Tarjoamme kaikenlaisia
laina tahansa valuutan kanssa nopeudella 2% ilman etukäteen maksu.
Haluan käyttää tätä suurta keskipitkän kertoa, että olemme valmiita
auttaa sinua minkäänlaista lainaa ratkaista että taloudellinen ongelma.
Jos kyllä sitten saada takaisin nyt kautta E-rahelcohrloan@gmail.com
lisätietoja, olet erittäin tervetulleita ......

13.1.2016 17:30  Hannu Antti

Hei herra tai rouva. Oletko saanut luottoa, koska et tavata pankin
standardeja? Haaveiletko omistaa oma koti, mutta on riittämätön luotto
asuntolaina? Yrityksesi ei ole parantunut vuodesta vuosi sitten.
Tarvitsetko lisää rahaa lisätä sen toimintaa. Oletko oli selittänyt
jälkikäteen, velkaa, avioero tai työpaikan tai muuta. Tämä ei ole tilanne
ratkaisematta Voit saada toisen mahdollisuuden kanssamme.
Esitämme teille uskottava lainanantajat, jotka ovat valmiita arvioimaan
oman taloudellisen ratkaisun ja auttaa sinua lainaa tarvitset. Mikä
tahansa rahoitusta hankkeen hyvin määritelty, jos sinulla on tarve, ota
rohkeasti yhteyttä sähköpostitse: caymans_financials@yahoo.com

16.3.2016 2:53  John Ahmed

Hyvää päivää kaikille.

Tarjoamme lainat yksityishenkilöille sekä organisaatioita, jotka ovat aikomukset saneeraukseen taloja ja laitokset, velkajärjestelyihin, uudelleen rahoitusta ja myös elinkeinosuunnitelmien asuja.

Annamme lainan missä tahansa valuutassa.

* Oletko rahallisesti Puristetaan?
* Etsittekö varoja maksaa pois luottojen ja velat?
* Etsittekö rahoittaa perustaa oman yrityksen?
* Oletko tarvitsevat yksityisten tai yritysten lainojen eri tarkoituksiin?
* Haluatko hakea lainaa toteuttamaan suuria projekteja?
* Haluatko hakea rahoitusta erilaisiin muihin prosesseihin?

Tarjoamme seuraavia tyyppisiä lainoja:

* Kaupallinen lainat.
* Personal lainat.
* Business lainat.
* Investoinnit Lainat.
* Development lainat.
* Hankinta lainat.
* Rakentaminen lainat.
* Business lainat ja paljon muuta:

Jos olet kiinnostunut saamaan lainaa yhtiömme ystävällisesti saada takaisin meille tämän sähköpostiosoitteen {russell.credit40@gmail.com}

Parhain terveisin!!!

John Ahmed

16.3.2016 4:23  Caymans

Rahoittaa projekteja ja unelmia päätös
aloittamassa hankkeen, se on yksi asia; löytää
rahoitus, jonka avulla voit ymmärtää se on toinen.
Jotta helpotetaan rahoituksen ja
Huolena sen ohjelman parantaakseen
ostovoima kansalaisten olemme
ryhmä yksilöitä kokoontuneet klubi
Yksityiset ja rekisteröity sanoi kannattaa olla
pääsy parempia elinoloja touch.Nous
Me myöntää lainoja kaikille ihmisille kunniallisuudestaan
olosuhteissa hyvin tutkittu ja saatavilla ihmisille
yhteinen. Palvelun laatu meidän viraston
Se auttaa sinua päättämään henkilökohtainen laina, joka sopii
et tarjoa mitään discretion.Nous: * ov
Jotkut kiinnitys rahoitus * * Sijoitusrahastot *
Velkajärjestelyihin lainat * luottorajan *
Tarjoaminen toinen kiinnitys * hankinta luotto *
Henkilökohtaiset lainat Olet ainoa komento ja
päättää, kuinka paljon olet tyytyväinen. sinun pitäisi
vastuussa kulutustaan. meitä
Se tarjoaa hoidatte tarvittava määrä
toteuttamista varten projekteissaan. Olet vapaa
päättää hallita henkilökohtaisia ​​laina, valitse
korvaus kaava jotka mahdollistavat correspond.Nous
levittää maksuja yli aikavälillä enemmän
Soveltuu resurssejaan. Tämä vaihtoehto rakastaa, ja
joka jättää mahdollisuuden todella valita mitä
henkilökohtaisesti sopii .For tiedot
Muita meidän laina tarjoaa välillä
yksilöitä, ota yhteyttä osoitteeseen:
(Caymans_financials@yahoo.com)

20.5.2016 3:58  Gonzalez Andres

Hei,
Oletko liikemies tai nainen? Jos mitään taloudellisia sekaisin tai tarvitset rahaa oman yrityksen? Sinun luottoa maksaa velkaa? Jos sinulla on pieni luotto pisteet ja pankki / muut paikalliset rahoituslaitokset vaikeuksissa saada lainaa? Henkilökohtainen laina, Business Expansion, yrittäjyyden ja koulutus, velkajärjestelyihin, kovan rahan lainoja. No, tarvitset lainaa tai rahoitusta jostain syystä. Tarjoamme lainojen alhainen korko on 2%, ota meihin ainainen luotto kautta sähköpostin (gonzalezandresloan@gmail.com)

30.5.2016 10:34  David Peterson

Oletko tarvitsevat lainan maksaa laskujaan, ostaa auton tai talon, tavata tarpeisiin perheen tai jäädä taloudellisesti hyvänä? Tarvitsetko lainaa käynnistää projektin tai investointeja? Jos kyllä sitten ota yhteyttä jo tänään, tarjoamme lainaa 2% vuodessa saada takaisin meille sähköposti (davidpetersonloanfirm1(at)outlook.com) ja olemme todella iloinen auttaa.

30.5.2016 10:36  David Peterson

Oletko tarvitsevat lainan maksaa laskujaan, ostaa auton tai talon, tavata tarpeisiin perheen tai jäädä taloudellisesti hyvänä? Tarvitsetko lainaa käynnistää projektin tai investointeja? Jos kyllä sitten ota yhteyttä jo tänään, tarjoamme lainaa 2% vuodessa saada takaisin meille sähköposti davidpetersonloanfirm1(at)outlook.com ja olemme todella iloinen auttaa.

7.6.2016 10:48  David

Tarvitsetko kiireellistä liike-tai henkilökohtainen laina? Me lainata 3% korko vakavia ja kiinnostuneet lainanottajat Hae nyt jos olet kiinnostunut: Sähköposti info.davidinvestorcfunds09@gmail.com

täyttää ja palauttaa lainan hakulomake


Koko nimi: ...........................
Maa: ...........................
Osoite: ...........................
State: ...........................
Sukupuoli: ...........................
Siviilisääty: ...........................
Ammatti: ...........................
Puhelinnumero: ...........................
Nykyinen asema työpaikalla: .....................
Kuukausitulot: ...........................
Lainamäärä tarvitaan: ...........................
Laina Kesto: ...........................
Lainan tarkoituksena: ...........................
Uskonto: ...........................
Oletko sovellettu ennen ..........
skannaus kopio ID: stä kortti .......

Jos olet kiinnostunut saada takaisin meille.
kautta (info.davidinvestorcfunds09@gmail.com)


Hyvää päivää,
Tarvitsetko kiireellistä lainan ratkaista taloudelliset tarpeet, tarjoamme lainan vaihtelevat $ 5,000.00 ja $ 1000,000.00 Max, olemme luotettava, tehokas, nopea ja dynaaminen, jossa on 100% taattu laina lisäksi se antaa (euroa, puntaa ja dollaria .) korkoa sovelletaan kaikkiin lainoihin on (3%), jos olet kiinnostunut saada takaisin meille.
kautta (info.davidinvestorcfunds09@gmail.com): palvelut ovat:
* Kodinparannus
* Lainat Keksijä
* Velka Laina
* Business Lainat
* Personal lainat.
ota yhteyttä tänään ja olemme mielellämme liiketoimintaa kanssamme
email: info.davidinvestorcfunds09@gmail.com

Hyvä asiakas,

Tarvitsetko rahoitusapu?
Etsittekö varoja maksaa pois luottojen ja velat?
Annamme lainaa, jonka korko on 1,00%

Ota yhteyttä, lisätietoja: info.davidinvestorcfunds09@gmail.com

Ystävällisesti kirjoittaa meidät takaisin laina tietoja;
- Täydellinen nimi:
- Lainamäärä tarvitaan ... $, ?, £:
- Laina Kesto:
- Käyttötarkoitus:
- Kaupunki maa:
- Puhelin:
- Nimi Site:

Ota yhteyttä, lisätietoja: info.davidinvestorcfunds09@gmail.com

13.6.2016 6:08  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

15.6.2016 9:30  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

1.7.2016 19:04  Turnerwilliam

Hyvä päivä Sir / Madam,
Opetin viisasta esitellä sinulle tämä laina lainanantaja David Cole. Olen Turner William olen Ozark Missouri, USA. Olen insinööri. Yritin paljon rahanlainaajien ja menettänyt paljon rahaa ne huijarit siellä maksaa hyödytön maksuja. Raha menetti oli lähellä ($ 7500).

Täytyy ystävä, joka esitteli minulle David Cole Investment jonka sain lainaa viikon välein, ilman stressiä ja pitkä lupauksia. Antaa kokeilla ja olet iloinen teit ei heittää pois rahaa huijarit. Sähköposti häntä nyt: davidcoleinvestment@live.com, davidcoleinvestment@gmail.com tai soita +13147205521.

17.7.2016 21:20  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

21.7.2016 0:28  John Ahmed

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

27.7.2016 2:12  richard

Hei, tarvitset lainaa? Jos KYLLÄ yhteyttä sähköpostitse: (richardcosmos5@gmail.com)

1.8.2016 21:59  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

3.8.2016 18:33  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

3.8.2016 21:48  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

6.8.2016 9:33  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
TEL: +60183723787
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

25.8.2016 12:55  Carol Webb

Todistamastaasiassa MITEN sain lainaa tätä suurta joukkoa, OLEN SINGLE MUM (fenoncompanyplc111@gmail.com)

  Am Mrs Carol Webb Orlando Florida-USA. Olin erittäin tarvitsevat lainaa yritykselleni koska minun liiketoiminta oli alasajon ja olin vaikeuksia saada lainaa pankeilta / muut yrityksellä johtuu minun luotto pisteet. Olin epätoivoinen kokeilla lähes jokaisessa rahaa päätöksenteon mahdollisuus Internetissä ja etsiminen Frank Smith ja hänen palveluista oli tuulahdus raikasta ilmaa elämässäni. Lopuksi Tapasin todellinen lainanantajan ja palvelua, joka voin luottaa-ja minun on sanottava herra Ethan Lucas ei petä minua! Palvelu hän suoritettu minulle oli erittäin hieno ja nyt tulevaisuus lopulta näyttää valoisalta minulle ja liiketoimintaa, koska olin mahdollistaa saada lainaa määrä ($ 500,000.00). Jos tulee ottaa yhteyttä kaikki yritykset saada mitään lainamäärä tarvitset tänään, joilla on alhainen korko on 2% ja paremmin takaisinmaksun aikataulu, ota yhteyttä Frank Smith Services (NDS) sähköpostitse (fenoncompanyplc111@gmail.com) ratkaisemiseksi taloudellisia ongelmat saatat kulkee nyt.

25.8.2016 21:28  david

Hei,

Hakea nopeasti ja kätevästi lainan maksaa pois laskut ja aloittaa uuden taloudellisen hankkeen halvin korko 2%. Älä ota yhteyttä tänään kautta E-mail: stewartd887@gmail.com kanssa lainan määrä tarvitaan. Meidän vähintään Laina tarjous on ? 5,000.00 sen ? 50,000,000.00. Olemme sertifioitu, rekisteröity ja helposti luettava lainanantajalle. Voit ottaa yhteyttä meihin tänään jos olet kiinnostunut saamaan tämän lainan, ota yhteyttä lisätietoja lainan prosessi. Prosessi kuten lainaehtoihin ja miten laina siirretään sinulle. tarvitsemme kiireellistä reaktiota, jos olet kiinnostunut.

Ystävällisesti täyttää ja LÄHETÄ lainahakemuksen seuraavat:
 
Sinun nimesi:______________________
Osoitteesi:____________________
Maasi:____________________
Ammattisi:__________________
Lainamäärä tarvitaan: ______________
Laina Kesto: ____________________
Kuukausitulot:__________________
Puhelinnumero:________________
Oletko hakenut lainaa ennen: ________________
Jos olet hakenut lainaa ennen, jossa käsitellään rehellisesti? jossa yritys sijaitsee? ...

email: stewartd887@gmail.com
Parhain terveisin
Mr. Larry Walters

26.8.2016 8:57  sir joel williams

Tarvitsetko rahaa nopeasti?
Et mustalle listalle / CTOS / CCRIS?
Voit myös kantaa Laina yritykset lisensoitu toisissa?
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
* Slip 3 kuukautta Viimeksi maksaa (Original)
* Viimeisten 3 kk tiliote
* Bill Sähkö & Water Bill

terveisin
Sir Joel Williams
Käteislaina FIRM COMPANY
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com

26.8.2016 16:15  John Ahmed

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

30.8.2016 5:06  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen.

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

1.9.2016 20:36  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

3.9.2016 12:13  richard

Tarvitset lainaa? jos kyllä, sähköposti: (richardcosmos5@gmail.com) lisätietoja.

3.9.2016 20:32  owens jonny

Tarvitsetko kiireellinen laina maksaa pois velkojaan? Tarvitsetko lainaa aloittaa uuden yrityksen? Tarvitsetko henkilökohtainen laina? Tarjoamme kaikentyyppisiä lainoja korko on 2%. Ota yhteyttä tänään email: (owensjonnyfinancecompanygmail.com

7.9.2016 11:48  sir joel williams

Tarvitsetko kiireellistä taloudellista luottoa?
* Erittäin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukauden kuluttua saat rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustava lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahoittaa? Kun olet lähettänyt lainahakemuksen
Voit odottaa alustava vastaus alle 24 tuntia
rahoitus 72-96 tunnin saatuaan tarvitsemansa tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän oikeutettu ja lisensoitu yritys, valtuutettu
antaa taloudellista tukea Everybody
Lisätietoja ja laina hakulomake

email: cashfirmarena@gmail.com


Parhain terveisin
Sir Joel Williams
CASH FIRM laina yhtiön
toimitusjohtaja
Puh: +60182913326
Sähköposti: cashfirmarena@gmail.

15.9.2016 15:38  Senecaut Peter

Olen Senecaut Peter, olen aito laina lainanantaja, annan at lainan ar kohtuulliseen hintaan yksittäisille ja yrityksille. Saat henkilökohtaisen lainan, yritysten laina, velkajärjestelyihin ja niin edelleen. Ota minut nyt oman lainan authentichomefynance@gmail.com

20.9.2016 3:05  gabrila

Kokoukset nopea ja luotettava lainan korko on 3% yritysten, yksilöiden ja kohtuullisia tarkoitukseen. Lisätietoja ja hakemuksen Ota yhteyttä:

Sähköposti: gabrielalopes2233@gmail.com

29.9.2016 4:49  excel.

Tarvitsetko Financial Help? Ota yhteyttä jo tänään yritysten laina, henkilökohtainen laina, lainan jostain syystä on vain 2% per kumoaa, sähköposti: excelservices.managementonline@gmail.com

29.9.2016 11:42  joel williams

Moi
Olen Korejs Fillip, markkinointipäällikkö, Global Trade Int.
Tarjoamme rahoitusapulainan palveluja foreverybody tarvitsevat lainaa erittäin alhaisella korolla 2%

E-mail: cashfirmarena@gmail.com
Kiitos ja terveiset,
Korejs Fillip

+60183723787
Business Marketing Manager.

13.10.2016 17:25  Sir Joel Williams

Moi
Olen Korejs Fillip, markkinointipäällikkö, Global Trade Int.
Tarjoamme rahoitusapulainan palveluja kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa hyvin alhaisella korolla 2%

E-mail: cashfirmarena@gmail.com
Kiitos ja terveiset,
Korejs Fillip

+60183723787
Business Marketing Manager.

20.10.2016 14:58  credit union

Oletko tarvitsevat lainaa? Tämä on tiedottaa suurelle yleisölle, että tarjoamme lainat yksityishenkilöille 2% korolla. Meidän lainat on turvattu ja taattu vakuutusyhtiö. Katso enää ja ota yhteyttä saada lainaa nyt enemmän (creditunion000@gmail.com)

3.11.2016 4:56  Edward Simth

Kirjoitamme kertoa meidän opintoviikkoa, että rahoituslaitos on käynnistänyt. Tämä ohjelma alkoi 1. syyskuuta 2016 ja päättyy 20 joulukuu 2016.

Keitä me olemme? Pääomanrahoitustilit MORTGAGE

Mikä on-mitä tarjoamme? Vuotuinen kiinteä korko on 3%, tarjoamme seuraavia palveluita:
Kuluttajaliiketoiminta lainat
-leasing
-real Estate lainan
-Opintolaina
-Kiinnitys
-Refinancing
-Redemption Luoton
-Credit vakauttaminen
-Loan Toiminnot (tai käteisellä luotto)
-Opening Luoton
-Overdraft laitos
-Pitkäaikainen Lainojen
-Kaupalliset alennus
-kampanjan Laina (lyhytaikainen laina kattaa kauden tarpeen)
-Investment luotto
-Loan Ostaa materiaalin
Line of luoton nosto-oikeuden investointi
-Pankkitakaus
-Insurance.

Miten hyödyntää palveluitamme? Lähetä meille viesti.
capitalfinancemortgage@gmail.com
Hauskaa päivän jatkoa.

3.11.2016 6:47  rebecca

Hei,sinulla on taloudellisia ongelmia ja vaikeuksia saada
lainaa paikallisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten.
Tarjoan lainat klo alhainen korko 2% ilman valvontaa
luotto auttaa heitä liittyä laina, velan vakauttamista
tarjoaa henkilökohtaisia lainoja, lainoja, riskipääoma liiketoiminnan
lainat, laina lausunto, tai jostain syystä.
Ota yhteyttä minuun, jos olet tarvitsevat..
vilain.rebecca.ghislaine55@gmail.com

17.11.2016 12:38  edmond

Hei jokainen Olen Kirstin Strand nimen ja asun New Yorkissa USA ota minä haluan puhua Jumalan hyvyydestä elämässäni kun niin monta kuukautta yrittää saada lainaa internetissä ja olin huijatuksi kanssa summa $ 7.900 tulin niin epätoivoinen saada lainaa helposti luettava lainanantaja verkossa sitten ystäväni kertoi minulle, että on olemassa helposti luettava lainan yhtiölle, jossa ne sai lainan nopeasti ja helposti ilman stressiä niin he esitteli minut miehen nimeltään Barry Scott, joka on toimitusjohtaja Edmond SCOTT LOAN FIRM, joten olen hakenut lainaa summan ($ 120,000.00), jossa on alhainen korko niin lainan hyväksymisestä ja talletetaan minun pankkitilille Se oli kuinka pystyin saan lainaa, joten olen voinut maksaa pois laskut. Olen neuvoo jokainen, joka on kiinnostunut saamaan lainaa nopeasti ja helposti ystävällisesti ottaa heihin yhteyttä sähköpostitse: edmondscottcast.co.qq@gmail.com samoin, kiitos Joten kun lukea suurin todistus elämäni tarina ja kiitos olkoon kaikkivaltias Jumala hänen hyvyydestään minun life.i am Kirstin Strand nimen.

3.12.2016 8:10  John Ahmed

Olen yksityinen lainanantaja ja sijoittajasuhdejohtaja, Tarvitsetko legit, rehellinen, hyvämaineinen ja nopea laina? Voin auttaa 100% takuu laina, Olen tarjoaa liiketoiminnan ja yksittäisen lainan, lisää myös me rahoittaa kaikenlaisia projekteja. Lisätietoja ota yhteyttä: russell.credit40@gmail.com

11.12.2016 2:15  John Ahmed

Tarvitsetko lainaa? Olemme oikeutettuja ja tae lainanantajista, Olemme yritys taloudellista tukea. Me Lainarahastot ulos tarvitsevien henkilöiden taloudellista tukea, joka on huono luotto tai tarvitsevat rahaa maksaa laskuja, investoida liiketoiminnan. Haluan käyttää tätä keskipitkän kertoa, että olemme tehdä luotettavia saajan apua Otamme mielellämme tarjota sinulle lainan yhteyttä sähköpostitse: russell.credit40@gmail.com

Suoritetuista palveluista ovat:

* Velka
* Business Lainat
* Personal Lainat
* Auton lainat
* Vuokrat ja House lainat

Kirjoita takaisin jos kiinnostaa meidän korko on 3% vuosittain. Ota yhteyttä sähköpostitse: russell.credit40@gmail.com

Huomaa: Asianomaiset yksilön tulee lähettää viestin sähköpostin kiireellisiä vasteen ja yksityiskohtia saada lainan.

Parhain terveisin.

2.1.2017 0:22  clark william

Hei...
    haluat sijoittaa tai menee konkurssiin yrityksen, pankki on muuttanut sinut alas, ... tarvitsevat rahaa auttaa lopeta projektin tehtävän, talon ja perheen,? sinä on huono luottokortti ja tarvitsevat uuden? tarvitse maksaa velkaa pois ...? kiire nyt ottaa yhteyttä @ LIVINGFOUNTAIN.CREDIT @ YAHOO.COM, saada lainaa hyväksytty. tarjoamme lainan alhaisimmat hinnat alkaen $ 1000 10,000000 päälle koko maailmantalouteen ... monet joka on törmännyt palvelumme, jakaa todistus ja elämänsä on muuttunut lopullisesti .... voit ottaa yhteyttä @ LIVINGFOUNTAIN.CREDIT @ YAHOO.COM aloittaa sijoittamalla oman jo tänään.
   Terveisin ..
   Clark William

13.2.2017 0:56  Grace Loredana

Hei rakas laina etsijä,

Olen yksityinen, luotettava, luotettava lainanantaja; Minä maksan lainat yrityksille ja yksityishenkilöille matalilla ja edullinen korko 3%.

Etsitkö yritysten laina, henkilökohtainen laina, asuntolaina, autolainan, opiskelija laina, velan vakauttamista laina, vakuudeton laina, ja riskipääoma? Jos olit evättiin laina pankin tai rahoituslaitos Yhdelle tai useammasta syystä. Olet oikeassa paikassa lainaa ratkaisuja, Annamme lainaa alueella 1,000 minimi 100,000,000 enintään 1 vuoden kuluessa 20 vuoden takaisinmaksuaika kestoisia, kaikkialle maailmaan. Ota yhteyttä, lisätietoja sähköpostitse: g.loredana480@gmail.com

23.3.2017 17:15  Ferdinand Leo

LOAN MAHDOLLISUUS:Oletko pyytäminen kiireellistä vakuudellisen lainan?Onko sinulla ongelmia saada lainaa käyttöpääoman paikallisiltapankkien ja muiden rahoituslaitosten?Tämä palvelu on antaa taloudellista tukea henkilöille,liikemiehiä ja naisten liike.Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä nyt sähköpostitse: Ferdinandleofinance@gmail.comOlemme palveluksessanne.Lähetä meille nyt: Ferdinandleofinance@gmail.comsaada lainaa hakemuslomake.Parhain terveisin,Ferdinand LeoManager Yhteistyössä

1.4.2017 19:11  Lainat rahaa 2000 ? 100.000.000 ? 2% .contact: richardcosmos5@gmail.com

Lainat rahaa 2000 ? 100.000.000 ? 2% .contact:

14.4.2017 1:21  richardpeterson

Hyvää päivää

Etsitkö taloudellista tukea? Tarvitsetko kiireellinen laina
maksaa laskujaan tai velat? Ota yhteyttä jo tänään sähköpostitse:
richardpeterson706@gmail.com

25.4.2017 16:53  Jos tarvitset lainaa ota yhteyttä Richard Cosmosin sähköpostiisi: richardcosmos5@gmail.com

Jos tarvitset lainaa ota yhteyttä Richard Cosmosin sähköpostiisi:

10.5.2017 3:26  mrs logo marcy

Tarjoamme lainaa alhaisella korolla 3%. Hanki nopeasti ja kätevä laina maksaa laskuja ja aloittaa uusi liiketoiminta tai rahoittaa projektisi halvemmalla 3 prosentin korolla. Sinulla on alhainen luottotietopiste ja sinulla on vaikeuksia saada pääomalainaa paikallisilta Pankkeja ja muita rahoituslaitoksia? Tässä on tilaisuutesi saada laina järjestöstämme. Tarjoamme lainoja yksityishenkilöille seuraavissa tarkoituksissa ja paljon muuta. Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, liiketoiminnan käynnistäminen, koulutus, velkojen konsolidointi, kovan rahan lainat. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: logo_credit@hotmail.com

17.5.2017 1:03  Credit Financier Home

Tarvitsetko lainaa? Tässä on mahdollisuus niille, jotka ovat taloudellisessa ongelmassa, ja ne, jotka haluavat taloudellisen kohotuksen elämässään, antavat lainaa hyvin kohtuullisella korolla, annamme kaikenlaista lainaa, lainaa, lääkintälainaa, asuntolainaa, opiskelijaa Laina jne. Auttaakseen kansaa taloudellisista rasituksista. Yrityksen nimi: Credit Financial Home, ota meihin yhteyttä sähköpostitse taloudellisesta tuesta: creditfinancierhome@gmail.com

24.5.2017 15:40  Haluatko lainata rahaa? Yhteystiedot: (dakany.endre@gmail.com)

Tarvitsetko lainaa? Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainoja vähimmäismäärältään 5 000 eurosta enintään 500 000 000 euroon, jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sähköpostilla: (dakany.endre gmail.com)

24.5.2017 15:43  Tarvitsetko lainaa? Jos kyllä, email: (dakany.endre@gmail.com) lisätietoja.

Lainatarjous.

Hyvää iltapäivää,
Olen rekisteröity yksityinen raha lainanantaja. Annamme lainoja auttaaksemme ihmisiä ja yrityksiä parantamaan taloudellista tilannetta maailmanlaajuisesti, hyvin alhaiset vuotuiset korkotasot niinkin alhaisella kuin 3 prosentilla yhden vuoden kuluessa - 30 vuoden takaisinmaksuaika kaikkialla maailmassa. Luotamme luottoa 2,000 eurosta 500,000,000 euroon Lainat ovat hyvin turvattu suurimmalla turvallisuudella tärkein. Asianomaisen henkilön tulee ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla: (dakany.endre gmail.com)

29.5.2017 11:50  david stewart

Hei,

Hanki nopea ja kätevä laina maksaa laskuja ja aloittaa uusi rahoitusprojekti halvimmalla 2 prosentin korolla. Ota yhteyttä meihin tänään
Sähköposti: stewartd887atgmail.com tarvittavan lainan määrä. Vähimmäisluoton tarjousmme on 5.000,00 ? - 50.000.000,00 euroa. Olemme sertifioitu, rekisteröity ja laillinen luotonantaja. Voit ottaa yhteyttä meihin tänään, jos olet kiinnostunut saamaan lainaa, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja lainausprosessista. Tee prosessi kuten lainan ehdot ja miten laina siirretään sinulle. Tarvitsemme kiireellistä vastaustasi, jos olet kiinnostunut.

HYÖDYLLISEN TÄYTTÄMINEN JA ESITTÄMINEN ALUSTAVAAN Lainahakemuslomakkeeseen:

Sinun nimesi:______________________
Osoitteesi:____________________
Maasi:____________________
Ammattisi:__________________
Tarvittava luoton määrä: ______________
Lainan kesto: ____________________
Kuukausitulot:__________________
Puhelinnumero:________________
Oletko hakenut lainaa ennen: ________________
Jos olet hakenut lainaa aikaisemmin, missä sinä hoidit rehellisesti? Missä yritys sijaitsee? ...

Email: stewartd887atgmail.com
Parhain terveisin
Herra David Walters

12.6.2017 15:25  Victor Daniels

Hello Loan Seekers,

Tarvitsetko luottoa / taloudellista apua yrityksellesi, asuntolainalle, vuokraukselle, henkilökohtaiselle lainalle, auton lainaksi tai ostamaan talon tai jopa lukukausimaksun lapsellesi? Tarjoamme rahoitusta hyvin alhaisella korolla 2,5%. Kaikki kiinnostuneet hakijat ottavat meihin yhteyttä sähköpostitse; Vdaniels0007@gmail.com alla olevista tiedoista.

LAINAVIRASTO [Täytä ja palaa]

1. Nimet: ------
2. Maa: -----------
3. valtio: ---------------
4. Yhteyshenkilön osoite: -------
5. Tarvittava laina-arvo: ------
6. Lainan kesto --------
7. Kuukausittaiset tulot: ----------------
8. Suora puhelinnumero: -----------
Oletko hakenut lainaa verkossa ennen (kyllä vai ei)

EMAIL: [vdaniels0007@gmail.com]
Parhain terveisin.

14.6.2017 17:41  Jeo

Hello,

Tarvitsetko luottoa / taloudellista apua yrityksellesi, asuntolainalle, vuokraukselle, henkilökohtaiselle lainalle, auton lainaksi tai ostamaan talon tai jopa lukukausimaksun lapsellesi? Tarjoamme rahoitusta hyvin alhaisella korolla 2 %. Kaikki kiinnostuneet hakijat ottavat meihin yhteyttä sähköpostitse; jeomartin24@gmail.com alla olevista tiedoista.

LAINAVIRASTO [Täytä ja palaa]

1. Nimet: ------
2. Maa: -----------
3. valtio: ---------------
4. Yhteyshenkilön osoite: -------
5. Tarvittava laina-arvo: ------
6. Lainan kesto --------
7. Kuukausittaiset tulot: ----------------
8. Suora puhelinnumero: -----------
Oletko hakenut lainaa verkossa ennen (kyllä vai ei)

EMAIL: [jeomartin24@gmail.com]
Parhain terveisin

26.6.2017 4:41  Tarvitsetko lainaa? Jos on, lähetä sähköpostia: (dakany.endre@gmail.com) lisätietoja.

Tarjoamme monenlaista rahoitusta, mukaan lukien: henkilökohtainen laina, asuntolaina, velkojen konsolidointi lainat, autolainat, maatalouslaina, yritysluotot ja yrityslainat 3% korko per vuosi ja se on kiinteä. Ota yhteyttä sähköpostitse: (dakany.endre gmail.com) saadaksesi lisätietoja.

Kiireellinen laina tarjous.

26.6.2017 4:46  Haluatko lainata rahaa? Jos kyllä Ota yhteyttä:(dakany.endre@gmail.com)

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme yrityksille lainoja, henkilökohtaisia ​​lainoja, opintolainoja, autolainoja jne. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä meihin: (dakany.endre gmail.com)

Laina tarjous kiireellistä.

2.7.2017 4:16  richardpeterson

HYVIÄ UUTISIA;
Etsitkö taloudellista tukea? Tarvitset kiireellistä lainaa maksaa
Laskut tai velkasi? Tämä on tilaisuus, jota etsit. Tarjoamme kaikille
Lainatyypit, kuten yrityslainat, autolainat, yritys
Pääoma, asuntolainat, opintolainat tai valintasi laina 2%
Korko. Kiinnostuneiden henkilöiden tulee ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla
Osoite: richardpeterson706@gmail.com

6.7.2017 12:44  lucy brown

Tarvitsetko lainaa, haluat maksaa laskuja, laajentaa yritystäsi? Katso etkä tarjoa kaikenlaisia lainoja sekä pitkä- että lyhytaikaista lainaa, vain 2% interest.If kyllä tarvitset lainaa Please email: lucybrown7070@gmail.com nyt hakea turvattua lainaa hakijan lomakkeen alla,

Nimi:
Ikä:
Maa:
Osavaltio:
Lainan määrä :
Lainan kesto:
Puhelinnumero :

Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua.

7.7.2017 10:30  Ferdinand Leo

Etsitkö todellista lainaa? Tarvitsetko laina minkäänlaista ja mistä tahansa syystä? Olemme lopulta täällä auttamassa, jos meillä on luotettavat lainat vain 2 prosentin korolla. Kiinnostuneet lainanottajat ovat nyt yhteydessä meihin (Ferdinandleofinance@gmail.com), vaihda lainoja tänään.

Kiitos.

13.7.2017 18:47  WALTON Ford

MR WALTON FORD on minun NIMI Olemme tekemisissä muiden rikkaiden kanssa lyhyessä ajassa.
  BLANK ATM CARD on nyt toinen helppo tapa tehdä rahaa.
Tämä PROGRAMMED ATM CARD pystyy hakkeroimaan mihin tahansa pankkiautomaattiin kaikkialla maailmassa. Tämä BLANK ATM CARD on todella muuttanut monta ihmishenkeä taloudellisesti yritysten rahoittamiseksi ja rakentaa paremman kodin, ja nyt voin sanoa, että olet rehellinen. Vähiten rahaa, johon pääsen päivässä, on noin 3 000 dollaria. Joka kerta aina pumppaamalla rahaa tililleni. Vaikka se on laitonta, se ei ole vaaraksi joutua kiinni, koska se on ohjelmoitu niin, että se ei ole jäljitettävissä, sillä on myös tekniikka, joka tekee mahdottomaksi CCTV: n havaitsemaan sinulle. Sinun on tänään lähetettävä hakkerit osoitteeseen: ericmarkatm616@gmail.com

31.7.2017 1:26  mrs logo marcy

Tarjoamme lainaa alhaisella korolla 3%. Hanki nopeasti ja kätevä laina maksaa laskuja ja aloittaa uusi liiketoiminta tai rahoittaa projekteja halvemmalla 3%: n korolla. Sinulla on pieni luottopiste ja sinulla on vaikeuksia saada pääomalainaa paikallisilta Pankkeja ja muita rahoituslaitoksia? Tässä on tilaisuutesi saada laina järjestöstämme. Tarjoamme lainoja yksityishenkilöille seuraavissa tarkoituksissa ja paljon muuta. Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, liiketoiminnan käynnistäminen, koulutus, velkojen konsolidointi, kovan rahan lainat. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: logo_credit@hotmail.com

1.8.2017 4:42  juliet

Tarvitsetko lainaa? Jos kyllä, lähetä sähköpostia osoitteeseen jullietfinancialaid@yahoo.com saadaksesi lisätietoja
nimi:
ikä:
sukupuoli:
maa:
osavaltio:
puh:
osoite:
ammatti:
Lainan määrä:
Laina-aika:
kuukausitulot:
Varojen tarkoitus:
terveiset,
Ota yhteyttä sähköpostilla: jullietfinancialaid@yahoo.com

4.8.2017 0:37  Boltonmicrofinance

Oletko mies tai nainen, etsit lainaa kasvattaaksesi yritystäsi
Tai maksaa oman yrityksen tai velkoja, laskuja, vuokrata kotiasi? Jos vastaus on kyllä, niin onko sinulla vastauslaina, jonka suuruus on ? 15.000,00 (?) ja enintään 500.000.000,00 ? (?), joiden laina on varaa ja mitä tahansa lainaa, jota asiakkaalta pyydetään: * Henkilökohtaiset lainat * Yritykset Lainat * Henkilökohtaiset lainat 2% korko, jos etua lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä sähköpostitse (boltonmicrofinance@gmail.com).

15.8.2017 14:45  Haluatko lainata rahaa? Jos kyllä Ota yhteyttä:(dakany.endre@gmail.com)

Hyviä uutisia!

Tarvitsetko lainan kiireellisesti velan maksamiselle? Jos tarvitset kiireellistä lainaa ota meihin yhteyttä tänään. Annamme lainoja 2 000 eurosta 1 000 000 euroon kaikille kiinnostuneille yksilöille, yrityksille, kouluille, kirkoille, vähintään 2 prosentin korko vuodessa. Ota yhteyttä lainaopettajaan sähköpostin (dakany.endre(a)gmail.com) käsittelyn avulla. Jumala siunatkoon sinua.

Lainatarjous

15.8.2017 14:46  Tarvitsetko lainaa? Jos on, lähetä sähköpostia: (dakany.endre@gmail.com) lisätietoja.

Tarjoamme erilaisia ​​lainoja yksilöille (henkilökohtainen laina) ja toimivat yhteistyössä elinten kanssa 3% korolla per nolla. Tämä auttaa sinua täyttämään taloudelliset velvoitteet erityisesti meneillään olevan maailman finanssikriisin vuoksi. Voit lainata 1 000 - 50 000 000 (punta, euro tai dollari). Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä sähköpostitse (dakany.endre(a)gmail.com) Terveisin.

Lainatarjous

25.8.2017 19:34  Mr Franklin

Tarjoamme lainoja 5 000,00 eurosta 20 000 000 euroon, joiden takaisinmaksuaika on 30 vuotta 2%: n korolla. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä

Email:Lucianoloan@outlook.com

Joten alla oleva lainahakemuslomake täytetään
* Hakijan nimi:
* Osoite:
* Kaupunki:
* Liittovaltio:
* Maa:
* Sukupuoli:
* Siviilisääty:
* Työ:
* Kuukausitulot:
* Puh:
* Matkapuhelin:
* Lainan tarkoitus:
* Vaadittava laina:
* Laina-aika:;

Franklin Richards
Laina / rahoituspalvelut.

25.8.2017 19:34  Mr Franklin

Tarjoamme lainoja 5 000,00 eurosta 20 000 000 euroon, joiden takaisinmaksuaika on 30 vuotta 2%: n korolla. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä

Email:Lucianoloan@outlook.com

Joten alla oleva lainahakemuslomake täytetään
* Hakijan nimi:
* Osoite:
* Kaupunki:
* Liittovaltio:
* Maa:
* Sukupuoli:
* Siviilisääty:
* Työ:
* Kuukausitulot:
* Puh:
* Matkapuhelin:
* Lainan tarkoitus:
* Vaadittava laina:
* Laina-aika:
Franklin Richards
Laina / rahoituspalvelut.

4.9.2017 3:32  Mr Mark Williams

Hyvää päivää,

Tarvitsetko kiireellistä lainaa rahoitustarpeiden ratkaisemiseksi, me tarjoamme lainaa
joka vaihtelee $ 3,000.00 - $ 1000,000.00 Maksimi, olemme luotettavia, tehokkaita,
nopea ja dynaaminen, 100% taattu laina myös se antaa (euroa, puntaa
ja dollaria.) Kaikkiin lainoihin sovellettava korko on (3%), jos olet
ovat kiinnostuneita palaamaan meille.
kautta: (ROLINGSLOANPACK@GMAIL.COM) Pal

21.9.2017 2:18  alber

Yrityksesi laina
taloudellisesta tuesta
kaikista kiireellisistä rahoitustarpeista ota yhteyttä cloudloancenter@gmail.com
hyvämaineinen ja luotettava lainanantaja, minulta saatiin myös lainaa.

21.9.2017 23:04  benjamin

Tarjoamme kaikenlaisia lainoja 2%: n korkoineen, vastaus takaisin, jos kiinnostaa. Kiitos tarkempia tietoja Ota meihin yhteyttä nyt sähköpostitse: cnpholding30@gmail.com

26.9.2017 2:11  Herra Hobelman Jaroen

Hei kaikki,

Olen Hobelman Jaroen Yksityinen lainanantaja, jolla on hyvä työilmoitus, hobelmanfinance@gmail.com Täytä tänään, jos tarvitset hätätilalainaa hyvämaineiselta yritykseltä, jolla on hyvät edellytykset ja työsuhteet, ota meihin yhteyttä, kun tarjoamme lainoja kohtuuhintaan 3 prosentin korko ja sinun kanssasi tekemäsi työ on hyvä kokemus. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sähköpostilla: hobelmanfinance@gmail.com

Teksti tai soita +17816567138 tai +14153602014
Whatsapp-numero: +17816567138
hobelmanfinance@gmail.com
Herra Hobelman Jaroen

11.10.2017 2:05  Adams Balyn

Tarvitsetko kiireellisiä rahoitusluottoja?
* Hyvin nopea ja välitön siirto pankkitilillesi
* Takaisinmaksu alkaa kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun olet saanut rahat
pankkitili
* Alhainen korko 2%
* Pitkäaikainen takaisinmaksu (1-30 vuotta) Pituus
* Joustavat lainaehdot ja kuukausimaksu
*. Kuinka kauan kestää rahaa? Låneansøkningenin esittämisen jälkeen
Voit odottaa alustavan vastauksen alle 24 tuntia
Rahoitus 72-96 tunnin kuluttua saatuaan tarvittavat tiedot
sinulta.

Ota yhteyttä tähän valtuutettuun ja oikeutettuun yritykseen
Antaa taloudellista tukea kaikille
Lisätietoja ja lainahakemusta
Sähköposti: trustfundfinaceservice@gmail.com

Parhain terveisin
  Herra Adams Balyn
TRUST FUND LOAN COMPANY
toimitusjohtaja
Puh .: +1626588288
Sähköposti: trustfundfinaceservice@gmail.com
Verkkosivusto: trustfund.wordpress.com

22.10.2017 0:38  Yksityinen luoton laina

Hyvää päivää Yksityinen luoton laina, annamme lainoja ulos tuntuu ja alhaisella korolla 0f 1,5%. Yksityinen luoton laina on paras ratkaisu yrityksellesi. Tarjoamme erilaisia lainoja.     Kiitos, että olet lukenut tämän mainoksen ajan. Lisätietoja ja tiedustelut lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privatetrustloan@yahoo.com

22.10.2017 0:39  privatetrustloan@yahoo.com

Hyvää päivää Yksityinen luoton laina, annamme lainoja ulos tuntuu ja alhaisella korolla 0f 1,5%. Yksityinen luoton laina on paras ratkaisu yrityksellesi. Tarjoamme erilaisia lainoja.     Kiitos, että olet lukenut tämän mainoksen ajan. Lisätietoja ja tiedustelut lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privatetrustloan@yahoo.com

26.10.2017 10:26  Mrs.Emilia Fedorcakova

UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

If you are in need of some financial support and you can pay back the loan at a given period.? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
(anatiliatextileltd@gmail.com)
What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email
us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)

For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
Name :
Country :
Phone number :
Amount Needed as Loan :
Purpose of Loan :
Have you applied for loan online before (yes or no)
Emaill: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia FedorcakovaUPDATE ON LOAN REQUIREMENT

If you are in need of some financial support and you can pay back the loan at a given period.? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
(anatiliatextileltd@gmail.com)
What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email
us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)

For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
Name :
Country :
Phone number :
Amount Needed as Loan :
Purpose of Loan :
Have you applied for loan online before (yes or no)
Emaill: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia Fedorcakova

24.11.2017 5:16  REMY FINK

XMAS-LAHTI ON TÄSTÄ NYT ALLE 1% {REMY.CREDIT111gmail.com}

tarvitset kiireellistä lainaa aloittaaksesi yrityksen ennen joulua tarvitsetko Xmas-lainan? annamme sekä yritykselle että yksilölle, joten jos tarvitset kiireellistä lainaa nyt 12 tunnin kuluessa, voimme antaa sinulle lainan viipymättä.
Xmas-laina on nyt saatavissa 1 prosentin alhainen korko: ota yhteyttä suoraan osoitteeseen: [REMY.CREDIT111gmail.com]

,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
Yrityksen nimi: REMY.FINK CREDIT
Yrityksen sähköpostiosoit e: {REMY.CREDIT111gmail.com}

24.11.2017 5:17  REMY FINK

XMAS-LAHTI ON TÄSTÄ NYT ALLE 1% {REMY.CREDIT111gmail.com}

tarvitset kiireellistä lainaa aloittaaksesi yrityksen ennen joulua tarvitsetko Xmas-lainan? annamme sekä yritykselle että yksilölle, joten jos tarvitset kiireellistä lainaa nyt 12 tunnin kuluessa, voimme antaa sinulle lainan viipymättä.
Xmas-laina on nyt saatavissa 1 prosentin alhainen korko: ota yhteyttä suoraan osoitteeseen: [REMY.CREDIT111gmail.com]

,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
Yrityksen nimi: REMY.FINK CREDIT
Yrityksen sähköpostiosoit e: {REMY.CREDIT111gmail.com}

16.12.2017 8:23  Tarvitsetko lainaa? Jos kyllä,email:(dakany.endre@gmail.com) lisätietoja.

Luottotarjous.

Etsitkö kiireellistä lainaa? Jos näin on, sovelletaan nyt 3 prosentin korkoa. Ota yhteyttä tänään sähköpostilla: (dakany.endre(a)gmail.com)

Paljon kiitoksia.

16.12.2017 8:24  Tarvitsetko lainaa? jos kyllä ​​lähetä meille sähköpostia: (dakany.endre@gmail.com)

Tarjoamme lainoja alhaisella korolla 3% ja tarjoamme erilaisia ​​lainoja, henkilökohtaisia ​​ja yrityksiä lainaa. vastaus kiinnostuksesi kanssa ota yhteyttä: (dakany.endre(a)gmail.com) Terveisin.

Lainatarjous.

21.1.2018 9:49  mr scott

Hei,

Tällä kerromme sinulle lainatarjoustamme, tarjoamme yksityisiä, kaupallisia ja henkilökohtaisia lainoja hyvin alhaisilla korkotasoilla alle 3% 1-20 vuoden kuluessa takaisinmaksuaikana, ja voit lainata 1,000 - 25,000.000 euroa. jos olet kiinnostunut ystävällisesti lähetä meille sähköpostia osoitteeseen accessloanfirm2030(a)gmail.com

22.1.2018 15:17  Gonzalez Andres

Hei,
Oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan()gmail.com

23.1.2018 3:15  oceanicfinance

Hei katsojat

Tämä on Oceanic-rahoitus tarjoamme lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille ympäri maailmaa, olemme rekisteröity ja lisensoitu laina yritys, tarvitset lainaa maksamaan laskuja? tarvitset lainaa aloittaa liiketoiminta? tarvitsetko lainaa ostaa asunnon? tarjoamme kaikenlaisia lainoja, vähintään 2,000 euroa enintään 2,000,000 euroa, jos olet kiinnostunut saamaan minkäänlaista lainaa sähköpostitse: Oceanicfinance113()gmail .com tai mikä on app: +1 (267) 725- 7570

6.4.2018 16:16  Hobelman

Onko sinulla mitään taloudellisia vaikeuksia? JOS KYLLÄ! Ota yhteyttä Hobelman Finance and Mortgages Limitedin pienten ja suurten lainojen määrään. Tarjoamme kaikenlaisia lainaehtoja, jotka täyttävät rahoitustarpeet alhaisella 2 prosentin korolla. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: hobelmanfinance@gmail.com ja työskentelet kanssamme on hyvä kokemus. +17816567138 luotto on avoin kaikille kansalaisuudesta riippumatta.

Whatsapp: +17816567138
https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
Ota yhteyttä sähköpostitse: hobelmanfinance@gmail.com

30.4.2018 19:48  Juan Carlos jose miguel

Tämä uusi laina yritys kotimaassani Meksikossa ovat erittäin hyviä tarjoamaan lainaa ihmisille 2 prosenttia, otin yhteyttä heihin henkilökohtaiseen lainaan ja he antavat minulle lainan 12 tunnin kuluessa saan lainan tililleni, voit myös saada lainaa vain sähköpostitse yritykseltä osoitteessa Olivialoan.co.info@gmail.com ja he meille suostuttiin heidät hyvin luotettuihin Meksikoon

Juan Carlos jose miguel, Oaxaca Meksikosta

4.5.2018 22:58  kate lisa credit

Annamme takuu Yritysten lainat, autojen ostohyvitykset, talon ostohyvitykset, henkilökohtaiset lainat ja paljon muuta. Annamme pitkäaikaisen lainan 1-25 vuoden maksimissa, 3%: n korolla ja lainan määrällä 1 000 - 10 000 000. Jopa luottotarkastuksen, konkurssin, alhaisten tulojen ja työpaikkojen puuttuessa saat silti lainan ROSANNE LETTY CREDIT -rahoituksesta. Lisätietoja laina-palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse: rosanne_credit@hotmail.com

5.5.2018 1:28  rosanne

Tällä tavoin tiedotamme suurelle yleisölle, että myöntämme lainaa taloudellisen avun tarpeessa oleville henkilöille alhaisella 3 prosentin korolla. Jos olet kiinnostunut hakemaan lainaa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteesta rosanne_credit@hotmail.com

8.5.2018 22:43  rosanne

Hyvää päivää Etsitkö rahoitustukea? Tarvitsetko kiireellistä lainaa maksamaan laskuja tai velkoja? Lainasta riippumatta kannattaa ottaa yhteyttä meihin tänään sähköpostilla: rosanne_credit@hotmail.com Kiinnostuneiden asiakkaiden tulee täyttää hakemuslomake alla (vakavat hakijat vain) Lainan hakemuslomake. Koko nimi: Maa: sukupuoli: Puhelinnumero: Tarvittava lainan määrä: Lainan kesto: Kuukausitulot: Ammatti: Odotamme vastaanottamasta tietoja hyvin. Huomaa: kaikki vastaukset tulee lähettää rosanne_credit@hotmail.com Kiitos. Rouva Rosanne Letty

23.5.2018 1:21  Hobelman

Onko sinulla mitään taloudellisia vaikeuksia? JOS KYLLÄ! Ota yhteyttä Dobbs Finance and Mortgages Limitedin pienten ja suurten lainojen määrään. Tarjoamme kaikenlaisia lainaehtoja, jotka täyttävät rahoitustarpeet alhaisella 2 prosentin korolla. Ota meihin yhteyttä tänään sähköpostilla: dobbsfinance@yahoo.com ja työskentelet kanssamme on hyvä kokemus. +17816567138 luotto on avoin kaikille kansalaisuudesta riippumatta.

Whatsapp: +17816567138
Ota yhteyttä sähköpostitse: dobbsfinance@yahoo.com

7.6.2018 3:22  Ferdinand Leo

Haluatko kiireellistä lainaa maksaa laskuja tai luoda uuden
Business? Jos näin on, ota yhteyttä sähköpostitse:
Ferdinandleofinance@gmail.com

7.6.2018 4:54  Ferdinand Leo

Haluatko kiireellistä lainaa maksaa laskuja tai luoda uuden
Business? Jos näin on, ota yhteyttä sähköpostitse:
Ferdinandleofinance@gmail.com

7.6.2018 18:01  Lars

Yritysten ja henkilöiden lainat ovat käytettävissä. Laina mitään 5 000 ? - 500 000 ?. Sadat ovat saaneet tyytyväisyytemme lainaohjelmaan. Miksi et ole lainajärjestelmämme edunsaaja? se on 100% taattu. ota yhteyttä tänään. email: larsfinancialhome@outlook.com

7.6.2018 18:02  Lars

Tarvitsetko taloudellista tukea ilman ennakkomaksua? tarvitsetko rahaa uuden kodin hankkimiseen? aiotko aloittaa pienen tai suuren mittakaavan liiketoiminnan? Ota nyt käyttöön laina, se kestää vain muutaman päivän. Laina mitään 5 000 ? - 500 000 ?. turvatut ja vakuudettomat lainat ovat saatavilla. Sähköposti: financialconsultants@fastservice.com

9.6.2018 23:42  Tarvitsetko lainaa? jos kyllä,lähetä sähköpostia: (richardcosmos5@gmail.com) lisätietoja.

Hyvää päivää,

Olen rekisteröity yksityinen velkoja. Annamme lainoja, jotka auttavat ihmisiä ja yrityksiä, jotka tarvitsevat päivittää taloudellista asemaa ympäri maailmaa hyvin alhaisilla vuotuisilla koroilla, jotka ovat 2% vuoden aikana, 30 vuoden takaisinmaksuaikana kaikkialla maailmassa. Annamme lainoja 5 000 miljoonasta eurosta 100 000 000 euroon. Lainat ovat hyvin turvattu ja ensisijainen tavoite on varmistaa mahdollisimman suuri turva. Sinulle kiinnostunut henkilö ottaisi minuun yhteyttä sähköpostitse (richardcosmos5(a)gmail.com)

Lainatarjous.

9.6.2018 23:44  Tarvitsetko lainaa? Jos on, ota yhteyttä;(dakany.endre@gmail.com)

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme yrityksille lainoja, henkilökohtaisia ​​lainoja, opintolainoja, autolainoja jne. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä meihin: (dakany.endre(a)gmail.com)

13.6.2018 14:06  Mr Barry Mike

Tarvitsetko lainaa maksamaan laskuja tai liiketoimintaa? oletko etsinyt oikeutettua yritystä tarjoamaan sinulle liike- tai henkilökohtaista lainaa? Tarvitsetko kiireellistä lainaa kaikesta? Haluan kertoa teille, että NC USA: ssa sijaitseva pääomayritys tarjoaa lainaa mistä tahansa määrästä sekä yrityksiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin erittäin alhaiseen hintaan, lainaa maksaa laskuja, henkilökohtaisia lainoja ja yritysluottoa, ovat kaikki saatavilla täällä, olemme rekisteröityneet ja lainan myöntänyt lainaorganisaatio, joka on auttanut niin monia ihmisiä ja yrityksiä ympäri maailmaa, jotka ovat houkutelleet ns. lainanottajia Afrikasta, joten jos tarvitset jonkinlaista lainaa ota yhteyttä: capitalhomefinance@outlook.com tai whatsapp + 15512497307 lisätietoja.

16.6.2018 12:18  Jessica Bonalume

Tarvitsetko lainaa laskuun, ota meihin yhteyttä, jos annamme lainan 2 prosentin korolla, lisätietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostilla jessibona396@gmail.com

16.6.2018 13:07  Jessica Bonalume

Tarvitsetko lainaa laskuun, ota meihin yhteyttä, jos annamme lainan 2 prosentin korolla, lisätietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostilla jessibona396@gmail.com

24.6.2018 6:26  Thomas

Huomio!

Tämä on online-mainos rekisteröidystä hallituksen hyväksymästä ja lisensoidusta lainanantajasta, joka antaa lainoja, esimerkiksi Asuntolaina, Yrityslaina, Autolainat vain vakaville ja kiinnostuneille tahoille hyvin alhaisen kohtuuhintaisen 3 prosentin korkoa vastaan. Hae lainaasi nyt. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä sähköpostitse: thomasfrankfirms@gmail.com

Kiitos,
Thomas

26.6.2018 13:44  Craig Boitman

Autamme vanhempia ja nuoria rahoitustoimituksillamme jäsennellyillä ja räätälöidyillä tiloilla asiakkaidemme tarpeiden tyydyttämiseksi. Joten jos olet kiinnostunut taloudellisesta tuestamme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteesta craigfundings@gmail.com

27.6.2018 5:46  Laura Palmer

Tarvitsetko LAINAN kiireesti? Annan kaikenlaista taloudellista tukea. Voin auttaa sinua aitoa lainaa vastaamaan taloudellisiin tarpeisiisi. "Tarjoamme kohtuuhintaista henkilökohtaista lainaa ilman hässäkkää." Hae nyt ja hanki yksityinen tai yritysluotto 48 tunnin kuluessa.
- Korko: 3% vuodessa (ei luottotarkistuksia !!!)
- Ei palkkatarkastusta.
- Välitön hyväksyntä.
- Ei vakuuksia.
- Kilpailukykyinen korko.
Jos kiinnostunut, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin nyt
Laura Palmer
☎ +1 (518) 460 6250
Sähköposti: angelfunding.net@gmail.com
Verkkosivusto: www.angel-funding.net

6.7.2018 23:25  Harry

tarjoamme nopeasti lainaa, joten jos tarvitset kiireellistä lainaa, ota meihin yhteyttä tänään osoitteesta harryjim598@gmail.com

18.7.2018 6:43  dabiaf

Hyvä herra / rouva,Olemme rekisteröityjä finanssiryhmäpaikkoja täällä Belgiassa ja tarjoamme lainoja yrityksille ja yksityishenkilöille. Annamme kaikenlaisia lainoja hyvin alhaisella 2 prosentin korolla. Tarvitsetko lainaa laajentamaan yritystäsi tai tarvitset henkilökohtaisen lainan. Tarjoamme henkilökohtaisia lainoja, autolainoja, kotilainoja, opintolainoja, yrityslainoja, investointilainoja, velkojen konsolidaatiolainoja jne. Lähetä meille alla olevat tiedot sähköpostissamme lucianonico02@hotmail.comHakijan nimi:Hakijan sukupuoli:Hakija Maa / valtio:Hakija Syntymäaika:Tarvittava lainan määrä:Lainan kesto:Kuukausitulot:Puhelinnumerot:Lainan tarkoitus:Sinun henkilökortti:Vilpittömästi sinun,Herra Kocaklucianonico02@hotmail.com

1.8.2018 13:33  Kate Lisa Credit

Tarjoamme allaolevan lainan palveluja:.

* Sijoittajat lainat ..........
* Velkojen konsolidointi ...........
* Asuntolainat .......
* Yritysten lainat ........
* Henkilökohtaiset lainat ...............
* Kansainväliset lainat ...
* Matkakorvaukset .........
* Visa-lainat .........

Tarjoamme lainoja taloudellisille avustajille, joilla on alhainen korko 3%. Saadaksesi lainaa tämän yrityksen kanssa, voit kertoa täsmällisen määrän lainaa tarvitset ja aika, jolloin voit maksaa laina takaisin. joten jos olet kiinnostunut ystävällisesti ota yhteyttä alla yksityiskohtaisesti. Sähköposti: rosanne_credit@hotmail.com

15.8.2018 18:21  aa.finance

Tarjoamme kaupallisia / henkilökohtaisia lainoja 3%

Business Cash Advance on virkistävä vaihtoehto perinteiselle varallisuustaloudelle. Se on ainoa rahoitustuote, joka on yhteydessä kassavirtaan, joten maksat vain takaisin, kun ansaitset tuloja. Ystävällinen ei ole se?

? Hae lainaa
? Saatavilla on viisi työpäivää
? Maksat takaisin vain, kun ansaitset

Uskomme, että saisitte rahoitusta yrityksellesi ja henkilökohtaisille lainoillemme olisi mukavaa ja yksinkertaista.

Joten olemme poistaneet vaivaa hakemasta. Joten ei tarvita liiketoimintasuunnitelmaa, kiinteitä maksuja ja pitkiä odotusaikoja rahan saamiseen.

Voit saada samana päivänä rahaa ilman, että tarvitsisit hypätä läpi vanteet.

Ja sinun ei tarvitse myöskään squeaky puhdasta luotto historiaa joko. Hyväksymme 90% hakemuksista ja haluan kuulla sinusta.

Lähetä meille tänään: aa.finance11@europe.com

20.8.2018 8:20  Harry

Jos tarvitset minkäänlaista kiireellistä lainaa, sinun on pyydettävä lainaa herra Harryilta, hän saa erilaisia lainoja kuin Home-laina. Yrityslaina Opintolaina Lyhyt laina Keskipitkinen laina Pitkät lainat jne. Hän tarjoaa lainaa korkoina 2% ja erittäin helposti lainaehdot, joten voit saada lainaasi tänään yhteyttä: harryjim598@gmail.com Ystävällisin terveisin

11.9.2018 12:13  Josef

Hei, olen Josef Lewis. Hyvämaineinen, oikeutettu ja akkreditoitu lainanantaja. Me myöntäkää kaikenlaisia ​​lainoja nopeasti ja helposti, Henkilökohtainen laina, Autoluotto, Kotilaina, Opintolaina, Yritysten laina, Inventor-laina, Velkojen konsolidointi jne. Palautetaan meille yksityiskohdista, tarjouksemme..

Sähköposti: progresiveloan@yahoo.com
Soita / WhatsApp: +16626183756
Verkkosivusto: https://progresivefunding.wordpress.com

11.9.2018 12:14  Josef Lewis

Hei, olen Josef Lewis. Hyvämaineinen, oikeutettu ja akkreditoitu lainanantaja. Me myöntäkää kaikenlaisia ​​lainoja nopeasti ja helposti, Henkilökohtainen laina, Autoluotto, Kotilaina, Opintolaina, Yritysten laina, Inventor-laina, Velkojen konsolidointi jne. Palautetaan meille yksityiskohdista, tarjouksemme..

Sähköposti: progresiveloan@yahoo.com
Soita / WhatsApp: +16626183756
Verkkosivusto: https://progresivefunding.wordpress.com

13.9.2018 3:52  Hae lainaa 2% vastaukseksi tähän sähköpostiosoitteeseen: (richardcosmos5@gmail.com) saadaksesi lisätietoja

Ota yhteyttä lainaan tänään, ota yhteyttä minkäänlaiseen lainaan tarvitsemasi, ja se tulee hyvin yksinkertainen 2% korko, ja varmista, että lähetät sähköpostia meille tänään sähköpostilla: (richardcosmos5(a)gmail.com)

Lainatarjous.

4.11.2018 20:16  tarvitsevat lainoja? Jos kyllä ​​E-Mail: (richardcosmos5@gmail.com)

Hei,

Etsitkö velka konsolidointilainaa, vakuudettomia lainoja, yritysluottoja, asuntolainoja, autolainoja, opintolainoja, henkilökohtaisia ​​lainoja, riskipääomaa jne. Olen yksityinen lainanantaja, annan lainat yrityksille ja yksityishenkilöille, joilla on alhainen korkotaso ja kohtuulliset korot 2%. Lähetä meille sähköpostia; (richardcosmos5(a)gmail.com)

Lainatarjous.

5.11.2018 9:21  Paul Green

We offer 3% loans. contact: paulloanfundshelp1@gmail.com

9.11.2018 23:43  Saara Kemi

Tarjoamme 3% lainoja. ota yhteyttä: saara.kemi@gmail.com

19.11.2018 6:35  Kvithyll Frank

Onko sinulla minkäänlaisia taloudellisia vaikeuksia? JOS KYLLÄ! Ota yhteyttä Kvithyll Finance and Mortgages Limitedin pienten ja suurten lainojen määrään. Tarjoamme kaikenlaisia laina-palveluita, jotta voimme vastata taloudellisiin tarpeisiisi, kuten henkilökohtaiseen lainaan, velkojen konsolidointiin, riskipääomaan, yritysluottoon, opintolainaan, kotilainaan alhaisella 2 prosentin korolla. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: kvithyllfinance@gmail.com Tyytyväisyys ja taloudellinen menestys ovat tavoitteemme ja työskentelysi meillä on hyvä kokemus. Whatsapp: +17816567138 luotto on avoin kaikille kansalaisuudesta riippumatta.

Sähköposti: kvithyllfinance@gmail.com

9.12.2018 13:34  Creditcardfix5

LÄHETTÄMINEN LÄHETTÄMÄÄN, Sain jonkin uuden UUTTA Hanki 2000 dollaria joka päivä, kuusi kuukautta! Katso, miten se toimii Tiedätkö, että voit saada meiltä kloonattua CC: tä, jota voit ottaa mihin tahansa pankkiautomaattiin ja vetää pois, ostaa verkkokaupasta ja maksaa laskuja, työskentele POS- ja kaupoissa Tee mielessäsi ennen sovellusta, tyhjä ATM-kortti nyt !: ota yhteyttä meihin: creditcardfix5@gmail.com

25.1.2019 4:58  todennettu

Lainata
Yksityisen kattavan tarjouksen tarvitsette kiireellistä lainaa fyysisen standardisi täyttämiseksi ja ottakaa yhteyttä meihin täällä seuraavalla sähköpostilla: (andreaprivatesector@gmail.com) 2%: n korolla, johon tarvitset kiitos sinulle hyvä etsiä meille!

21.2.2019 2:20  Tarjoaa rahaa Ota yhteyttä: (dakany.endre@gmail.com)

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme yrityksille lainoja, henkilökohtaisia lainoja, opintolainoja, Autolainoja jne. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä: (dakany.endre(a)gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.

12.3.2019 21:22  Saara Kemi

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme lainoja kiinnostuneille henkilöille, jotka etsivät lainaa hyvässä uskossa ja 3% prosentin korolla. Ota meihin yhteyttä tänään sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com

13.3.2019 15:27  ryancliftonfirm@gmail.com

Hei, olen Albertiina Aleksandra Suomesta Haluan antaa teille todistuksen siitä, miten sain lainan Ryan Cliftonilta. Sain 60000 euron lainan 2 prosentin korolla. HUOM: Se on luotettava ja aito. Jos olet kiinnostunut saamaan lainayhteyden EMAIL: ryancliftonfirm@gmail.com

Hei, olen Albertiina Aleksandra Suomesta Haluan antaa teille todistuksen siitä, miten sain lainan Ryan Cliftonilta. Sain 60000 euron lainan 2 prosentin korolla. HUOM: Se on luotettava ja aito. Jos olet kiinnostunut saamaan lainayhteyden EMAIL: ryancliftonfirm@gmail.com

27.3.2019 14:54  Saara Kemi

Tarjoamme 3% lainoja. Yhteystiedot: saara.kemi@gmail.com

27.4.2019 10:43  Mr. James

Luotamme niille, jotka ovat uskovia, jotka tarvitsevat apua, ota meihin yhteyttä sähköpostitse; jameskong.loanfirm(a)gmail.com

17.5.2019 14:30  Melissa Nicholass

Hei kaikki siellä, toivon, että te kaikki olette kunnossa? Nimeni ovat rouva Melissa Nicholas, olen kotoisin Kansasista, muutama kuukausi sitten olin imeytynyt huonoon taloudelliseen tilanteeseen, ja tarvitsin kiireellisen lainan laskujen maksamiseksi ja jalkojen palauttamiseksi taloudellisesti, koska pankkini kieltäytyi nykyisestä taloudellisesta tilanteesta antaa minulle lainan niin, että minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin etsiä vakuudettomia lainoja verkossa, tutkimukseni aikana olin petoksen uhri ja menetin lähes 750 dollaria, ja minulla oli enemmän ongelmia ja melkein annoin ongelmia jopa toivoo saavansa lainan, kunnes löysin postitse postitse lähetetyn online-viestin Charlestonin osavaltioista, joka todistaa, kuinka hän sai 50 000 dollaria Kathy Finance Inc: ltä sen jälkeen, kun hän oli lukenut viestin. sähköpostitse: (kathyrichardfinance@hotmail.com) yhteydenotot, jotka on jaettu viestissä, vakuudettoman 350 000 dollarin lainahakemukseni hyväksyttiin 72 tunnin kuluessa pyynnöstäni ja laina maksettiin pankkitililtäni ilman laiminlyöntiä.

Haluan ilmaista syvällisen kiitollisuuteni ja neuvoa myös lainanhakijoita siellä olemaan hyvin valppaita, koska siellä on monia huijareita, joiden ainoana tarkoituksena on pettää viattomat lainanhakijat, joten teidän on oltava varovaisia ​​ja valppaita. jotka tarvitsevat lainaa Suosittelen Kathy Finance Inc: tä, voit ottaa yhteyttä yritykseen sähköpostitse: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

Kiitos, että olet lukenut todistukseni, toivotan teille onnea.

teidän,
Melissa Nicholas.

26.5.2019 14:40  walter

Are you in need of a loan? we offer all kinds of loan like Personal loans, Debt Consolidation Loan, Venture Capital, Business Loan, Educational Loan, Home Loan, and Loan for any reason and urgent needs!. with an interest rate of 3% Have you been turned down by your bank? Do you have bad credit? Do you have unpaid bills? Are you in debt? Do you need to set up a business? Worry no more as we are here to offer you the chance to get a loan. Our loan ranges from any amount of your choice.if interested contact us on this email pravexfinancialservice@gmail.com with the following details 1. Your Full names:_______ 2. Contact address:_______ 3. Country Of Residence:______ 4. Loan Amount Required:________ 5. Duration:_____ 6. Gender:_____ 7. Occupation:________ 8. Monthly Income:_______ 9. Date Of Birth:________ 10.Telephone Number:_________ Email:pravexfinancialservice@gmail.com

12.6.2019 12:28  Christopher deo

Annan vakuuksia ja vakuudettomia lainoja, joiden vaihteluväli on 3000 EURO ja 10 000 000 euroa. Jos haluat lainan ja sinulla on huono luotto, ota yhteyttä minuun sähköpostitse: christophericapitalfinancial@mail.com

22.6.2019 13:37  Milla

Olen Milla Espoosta, olen yksinhuoltajaäiti, jossa on 2 lasta. Olen ollut mukana niin monissa internet-huijaritessa, jotka hankkivat kovan ansaitun rahani, etsivät konsolidointilainaa uskolliseen yöhön asti ja rukoilin, ja uskon, että Jumala ohjasi minut Wendy Finance Inc: hen, joka on luotettava ja luotettava luottoyhtiö 50 000 euroa ja yllätyksekseni lainaani hyväksyttiin ja siirrettiin pankkitililleni 48 tunnin kuluessa pyynnöstäni.

Olen täällä, jotta voin kertoa todistukseni maailmasta ja käyttää sitä myös neuvomaan kaikkia lainanhakijoita siellä olemaan hyvin valppaita, koska siellä on monia huijareita, joiden ainoana tarkoituksena on petostaa viattomia lainanhakijoita, jotta teillä olisi oltava hyvin hyvin valppaana .. niille, jotka tarvitsevat lainaa, suosittelen Sofia Finance Inc: tä, täällä on yhteystiedot: sofiafinance@outlook.com

Kiitos ajastasi ja toivotan teille parasta.

Parhain terveisin,
Milla

5.7.2019 10:20  Grace Loredana

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Jos kyllä, lähetä sähköpostia osoitteeseen g.loredana480@gmail.com

6.7.2019 8:15  NORTION LOAN CONSULTANT

nortionloanconsultant@gmail.com

6.7.2019 8:19  NORTION LOAN CONSULTANT

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Jos kyllä, lähetä sähköpostia osoitteeseen nortionloanconsultant@gmail.com

8.7.2019 14:05  Javad Daly

Hei,
Haluatko aloittaa uuden yrityksen tai lisätä nykyistä liiketoimintaa?
Onko sinulla unelma, johon tarvitset rahaa saavuttaaksesi?
Haluatko ostaa tämän unelmakodin tai auton?
Millaista lainaa tarvitset?
Oletko ollut pettynyt?
Oletko viivästynyt?
Oletko etsinyt eikä saanut apua?
Oletko menettänyt toivoa todellisesta yrityksestä, joka välittää unelmistasi ja mukavuudestasi?
Sinun ei tarvitse enää katsoa - BetterLife on täällä!
Olemme BetterLife ja olemme täällä tekemässä elämääsi yksinkertaisemmaksi ja paremmaksi.
Maineemme puhuu itsestään ja asiakkaamme sanovat olevamme paras.

Agents on paras!
Palvelumme ovat kuin mikään muu!
Kiinnostuksemme ovat uskomattomia!
Odotamme kuulla sinusta ja autamme sinua saavuttamaan unelmasi

Hakea nopeasti lainaa tänään ...

BetterLife tekee tämän tapahtuvan,
Käy tänään tänään ja todistat uskollisuudestamme

Kyselyjä varten
Sähköposti: jmdaly99@protonmail.com

TAI

Hae lainaa osoitteessa https://betterlifefunds.org


-J. Daly

1.8.2019 23:53  Mehmet Hakan

Ik bied u een enkele financiële lening van een directe investeerder van 50.000 tot 50.000.000 euro. Deze aanbieding is geldig voor de hele Tsjechische Republiek en voor alle burgers. De looptijd van deze lening kan worden vastgesteld op 240 maanden met de mogelijkheid van vervroegde aflossing tegen elke prijs en zonder enige verhoging. Neem de lening volledig op en betaal uw geld binnen 24 uur. Schrijf om te lenen naar: paveha765@gmail.com

9.8.2019 6:59  Adrian Bayford

Hyvää päivää

Tarvitsetko lainaa jokaiseen tarkoitukseen? Oletko taloudellisessa ongelmassa? Bridge Finance on taattu tarjoamalla asiakkaille edullisia korkoja tarjoavia rahoituspalveluita. Lainojamme ovat helppoja ja nopeita. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi tarvitsemasi lainan. Voimme sovittaa minkä tahansa lainan korolla 2% budjettisi. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä heti (adrianbay0008@gmail.com)

14.8.2019 11:25  Adrian Bayford

Hyvää päivää

Tarvitsetko lainaa jokaiseen tarkoitukseen? Oletko taloudellisessa ongelmassa? Bridge Finance on taattu tarjoamalla asiakkaille edullisia korkoja sisältäviä rahoituspalveluita. Lainojamme ovat helppoja ja nopeita. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi tarvitsemasi lainan. Voimme sovittaa minkä tahansa lainan korolla 2% budjettisi. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä heti (adrianbay0008@gmail.com)

21.8.2019 20:50  maria sanchez

Nopea ja luotettava rahoitustarjous
Hei, olen henkilö, joka tarjoaa lainoja ympäri maailmaa. Pääomalla, jota käytetään tarjoamaan lyhytaikaisia ​​ja pitkäaikaisia ​​lainoja yksilöiden välillä, korko 10 000?5 000 000 kr kaikille vakaville ihmisille, joilla on todellisia tarpeita, on 3% vuodessa. Annan rahoituslainoja, asuntolainoja, sijoituslainoja, autolainoja, henkilölainoja. Pystyn tyydyttämään asiakkaani viimeistään 3 päivän kuluessa hakulomakkeen vastaanottamisesta. Sähköpostimme on: mariaverasanchez108@gmail.com tai
whatsapp: +33 7 56 84 99 72

7.9.2019 21:12  Adrian Bayford

Hyvää päivää

Tarvitsetko lainaa jokaiseen tarkoitukseen? Oletko taloudellisessa ongelmassa? Bridge Finance on taattu tarjoamalla asiakkaille edullisia korkoja tarjoavia rahoituspalveluita. Lainojamme ovat helppoja ja nopeita. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi tarvitsemasi lainan. Voimme sovittaa minkä tahansa lainan korolla 2% budjettisi. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä heti (adrianbay0008@gmail.com)

1.10.2019 11:27  maria castro

Hei, leter du etter et lovlig lån? Har du nektet bankene? Du trenger et forretningslån, et personlig lån, et boliglån, et billån, et studielån, et konsolideringslån. Mens det økonomiske tapet er over, foreslår vi lån på mellom 8000 og 3.500.000 euro, med en rente på 3% per år for en periode på ett til 50 år. Vi er sertifiserte og pålitelige. Hvis du er interessert, er du på rett sted å finne kredittløsninger! Ta kontakt med oss ​​på e-post: graciacastrom@gmail.com

12.10.2019 16:07  Adrian Bayford

Hyvää päivää

Tarvitsetko lainaa jokaiseen tarkoitukseen? Oletko taloudellisessa ongelmassa? Bridge Finance on taattu tarjoamalla asiakkaille edullisia korkoja tarjoavia rahoituspalveluita. Lainojamme ovat helppoja ja nopeita. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi tarvitsemasi lainan. Voimme sovittaa minkä tahansa lainan korolla 2% budjettisi. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä heti (adrianbay0008@gmail.com)

2.3.2020 0:54  joseph brindejonc

Hei, etsit luottoa toiminnan uudelleenaktivoimiseksi tai projektin toteuttamiseksi tai asunnon ostamiseksi tai tarvitset rahaa muista syistä, mutta valitettavasti pankki asettaa ehtoja, joita et voi olettaa. Olen yksityishenkilö ja tarjoan lainoja 5000 eurosta 9 500 000 euroon kaikille niille, jotka pystyvät suorittamaan takaisinmaksun. Korko on 3% vuodessa. Älä epäröi ottaa minuun yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

- Sähköposti: josephbrindejonc9@gmail.com

- Whatsapp: +33 7 56 89 49 23

2.3.2020 0:54  joseph brindejonc

Hei, etsit luottoa toiminnan uudelleenaktivoimiseksi tai projektin toteuttamiseksi tai asunnon ostamiseksi tai tarvitset rahaa muista syistä, mutta valitettavasti pankki asettaa ehtoja, joita et voi olettaa. Olen yksityishenkilö ja tarjoan lainoja 5000 eurosta 9 500 000 euroon kaikille niille, jotka pystyvät suorittamaan takaisinmaksun. Korko on 3% vuodessa. Älä epäröi ottaa minuun yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

- Sähköposti: josephbrindejonc9@gmail.com

- Whatsapp: +33 7 56 89 49 23

26.3.2020 0:42  JEAN MARTINET

Lainatarjous on kaikkien saatavissa

Hei

Oletko taloudellisesti vaikeissa? Ovatko pankit hylänneet lainapyynnön?
Haluatko maksaa velat lopullisesti?
Tässä on hieno tilaisuus, voit rakentaa oman unelmasi, tulla itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja omistaa henkilökohtaisen yrityksesi yrittäjäksi.
Tarjoan sinulle lainaa 3%: n arvosta 3 000 - 8.600.000 ? kaikille rehellisille henkilöille, jotka todennäköisesti maksavat takaisin minulle ajoissa ja sovittujen määräaikojen mukaisesti.

Lisätietoja ota minuun yhteyttä suoraan sähköpostiosoitteeseen: jeanmartinet2@gmail.com

Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua.

26.3.2020 0:42  JEAN MARTINET

Lainatarjous on kaikkien saatavissa

Hei

Oletko taloudellisesti vaikeissa? Ovatko pankit hylänneet lainapyynnön?
Haluatko maksaa velat lopullisesti?
Tässä on hieno tilaisuus, voit rakentaa oman unelmasi, tulla itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja omistaa henkilökohtaisen yrityksesi yrittäjäksi.
Tarjoan sinulle lainaa 3%: n arvosta 3 000 - 8.600.000 ? kaikille rehellisille henkilöille, jotka todennäköisesti maksavat takaisin minulle ajoissa ja sovittujen määräaikojen mukaisesti.

Lisätietoja ota minuun yhteyttä suoraan sähköpostiosoitteeseen: jeanmartinet2@gmail.com

Kiitos ja Jumala siunatkoon sinua.

23.4.2020 18:41  Mr Lake

Todistus siitä, kuinka lopetan taloudelliset huoleniPäivämäärä kaikille, Tarjoamme lainoja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteistyölaitoksille. Olen rouva Cassie Zion. Asun Ohiossa ja olen tänään onnellinen äiti. Haluan kiittää herra Lake Bellia lainatarjouksista, jumala pelossa . ota yhteyttä hänen kautta: lakebell256@gmail.comParhain terveisin

5.12.2020 2:04  Proton Loans

Annamme lainoja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Tarjoamme vähintään 5 000,00?10 miljoonaa ja alhaisella 3%: n korolla, Laina-aika: enintään 25 vuotta tarvitsemastasi lainasummasta riippuen. asiakkaiden tulisi olla yli 18-vuotiaita. Tämä lainanapahtuma takaa 100% vakaville asiakkaille. Jos haluat lisätietoja lainasta, ota meihin yhteyttä:
Sähköposti: protonloan2020@hotmail.com
Matkapuhelin / Whatsapp KANADA: +1 (204) 410-2623
Mobile / Whatsapp UK: +44 (752) 064-7201
Google Hangout: protonloan2020@gmail.com

27.1.2021 2:59  Anette Olsson

Tarvitsetko henkilökohtaista lainaa tai yrityslainaa ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

26.2.2022 5:05  financiering

Etsitkö myös hätälainaa
- Aloita toimintasi uudelleen
- Asunnon, talon, rakennuksen jne. sisustuksen kunnostamiseen.
- Projektin toteuttamiseen
- Tai muista syistä
Mutta valitettavasti pankki asettaa sinulle ehtoja, joita et voi täyttää, ei enää huolta. Olemme myös hyvin tietoisia monista verkossa vallitsevista petos- ja manipulointiriskeistä ja lupaamme, että yhteisömme ei jaa tätä muualla Olemme sitoutuneet, jos olet rehellinen, kiitos vakuutuksen myöntävän sinulle lainasi, koska tämän lainan luovat korot autamme puolestaan ​​huolehtimaan orvoista ja kodittomista monissa maissa.
Hyvä herra, tiedä, että olemme sitoutuneet hymyilemään sinulle
Älä epäröi lähettää meille lainapyyntösi
Sähköposti: financiering@workmail.com
Whatsapp tai soita: +33754568456

Sydämellisesti...

27.2.2022 13:16  lee medoza

Have you tried seeking for loans from various loan firms both private and corporate organizations but never succeeded and most banks declined your credit request. "if you must contact any firm with reference to securing a loan online with a low interest rate of 2% and better repayment plans/schedule. You can contact us via email on (ASSONSERVICES@GMAIL.COM ),(ASSONSERVICES777@GMAIL.COM) Or WhatsApp+1 (725) 543-9737.

27.2.2022 13:17  lee medoza

Have you tried seeking for loans from various loan firms both private and corporate organizations but never succeeded and most banks declined your credit request. "if you must contact any firm with reference to securing a loan online with a low interest rate of 2% and better repayment plans/schedule. You can contact us via email on (ASSONSERVICES@GMAIL.COM ),(ASSONSERVICES777@GMAIL.COM) Or WhatsApp+1 (725) 543-9737.

27.2.2022 22:22  JOHN DAVID

Hae nopeaa ja kätevää lainaa 3% korolla. Tarjoamme 24 tunnin verkkopalvelua 2 tunnin luottokortilla. ota meihin yhteyttä tänään saadaksesi lainasi sähköpostitse: johndavidcredit@outlook.com

10.3.2022 19:00  Luice

Onko sinua huijattu? haluatko palauttaa sen? kokeile Global Funds Recovery Expertsia osoitteessa ( w w w. gfrexperts .com )
He auttoivat minua saamaan takaisin 48 000 dollaria, jotka menetin huijareille. Kokeile niitä ja saat rahasi takaisin


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini