Lastensuojelu

Share |

Tiistai 16.10.2012 - Kaarina


Sain tänään olla mukana lastensuojelun ohjausryhmän kokouksessa. Kokous oli hyvin informatiivinen ja siitä huokui vahva tahto painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäisyyn ja perhehoidon lisäämiseen. Tämä kaikki vaatii toiminnan ja resurssien uudelleen organisointia eikä tapahdu hetkessä. Työ vaatii kaikkien sitoutumista ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut tänä vuonna kasvussa, mutta siihen on varmasti syynsä myös ilmoitusherkkyyden lisääntyminen.Huostaanotot vaihtelevat vuosittain, mutta kasvua on edelliseen vuoteen verrattuna kiireellisten sijoitusten kohdalla. Uusien sijoitusten vastapainona on kuitenkin purettujakin huostaanottoja.

Lastensuojelun asiat ovat olleet erityisenä painopisteenä lautakunnassa. Toimintaa on uudelleen organisoitu ja esimiestyöllä on myös ollut merkittävä osuus asiaan. Sisällön kehittäminen on nyt mielestäni hyvässä vauhdissa. Toiminnalla on päämäärä ja laatukriteerit entistä selvemmin. Kehittämistyössä otetään huomioon huomioon asiakkaidenkin näkökulma ja palaute, mikä on avainasemassa toiminan onnistumsiessa.

Lastensuojelun kenttä on haastava ja laaja. Eniten toivon, että henkilöstö jaksaa tällä sektorilla tehdä työtä ja se myös kiinnostaa jatkossakin alalle opiskelevia. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa. Lastensuojelu tarvitsee tuekseen myös muiden sektoreiden työpanoksen kouluissa ja neuvolapalveluissa, jotta asiat toimisivat lapsen ja perheen kannalta parhaiten. 

Keskiössä on varhainen puuttuminen ja varhainen tuki.

Avainsanat: lastensuojelu, varhainen tuki


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini