SOTE- uudistus mahdollistaa

Share |

Maanantai 29.12.2014 - K.Suhonen


SOTE- UUDISTUS MAHDOLLISTAA ASIAKASLÄHTÖISYYDEN

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) uudistus mahdollistaa nykyistä paremmin asiakas- ja potilaslähtöisyyden. Tällä hetkellä perusterveydenhuolto- ja erikoissairaanhoito toimivat erillään, samoin siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut. Asiakas tai potilas liikkuu organisaatioissa niiden ehdoilla ja jokaiseen hätään haetaan apua eri paikoista. Raja-aidat eri organisaatioiden välillä hidastavat tiedonkulkua ja potilaalta tai heidän omaisiltaa vaaditaan usein aktiivisuutta oikean tiedon löytymiseksi. Erityisesti tämä nykyinen käytäntö kuormittaa monisairaita, joilla saattaa olla myös sosiaalipalveluiden tarvetta. Sekä säännöt että organisaatioiden rakenne jopa estää palveluiden saatavuuden.

Uudistus mahdollistaa tulevaisuudessa sen, että palvelut -palvelupolut voidaan rakentaa ilman raja-aitoja ja päällekkäisyyksiä. Jos suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon nykyistä enemmän ihminen, niin asiat tulevat myös nykyistä nopeammin hoidetuksi. Ihmisen hyvinvointi koostuu kuitenkin monista erilaisista osista ja niiden tulee olla tasapainossa, jotta turvaamme hyvän elämänlaadun. Asiakkaiden palvelutarpeet tunnistaminen onnistuu vain mukaan ottamalla muutokseen myös asiakkaat. Siitä hyviä esimerkkejä on joissakin organisaatioissa perustetut asiakasraadit. Lisäksi asiakkaan ja potilaan sitouttaminen omaan hoitoon vaatii entistä enemmän tiedon jakamista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus tehdä todellisia valintoja.

Uudistus vaatii ammattilaisilta hyvää suunnittelua ja aktiivista yhteistyötä yli nykyisten sektorirajojen. Siihen tarvitaan uutta osaamista sekä työntekijöiltä että esimiehiltä. Muutos tapahtuu yhdessä tekemällä tavoitteellisesti ja alueellisesti sopivien ratkaisujen etsimistä yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä täytyy toivoa myös, että sähköiset tietojärjestelmät kehittyvät yhteneväisempään ja asiakasystävällisempään suuntaan.

Edelleen palvelut tuotetaan tai  järjestetään alueellisesti kuntayhtymien pohjalta. Kuntayhtymissä ei kuitenkaan ole olemassa kaikkea osaamista eikä tule ollakaan, vaan tukena tulee käyttää yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kuntayhtymien tulee pysyä notkeina kehittymään asiakastarpeiden mukaan ja siinä auttaa ulkopuoliset toimijat.

Muutosprosessi on nyt aloitettu ja se on odotettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan sen toteuttaminen vaatii kaikilta tasoilta jatkuvaa työstämistä. Muutosta tulisi myös pystyä arvioimaan muutenkin kuin taloudellisesti.  Mittareiksi tulisikin ottaa mukaan väestön terveyserot, terveys - ja hyvinvointi. Vuoropuhelua ammattilaisten, lainsäätäjien ja poliittisten päättäjien välillä tarvitaan kokoa ajan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on niin suuri, että sitä ei voida panna kuntoo yhdellä vaalikaudella. Monikanavainen rahoitus on uudistettava ja vaikuttavutta on saatava enemmän. Hallituksen Erva-malli vaikuttaa kovin suurelta huomioimaan alueelliset tarpeet ja suhtaudun siihen hiukan epäillen. Joka tapauksessa nykyisellä tavallakaan ei voida jatkaa, vaan tärkeän asian puolesta on tehtävä työtä koko ajan.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini