Naistenpäivänä - naisiin kohdistuvat epäkohdat

Share |

Sunnuntai 8.3.2015


Naistenpäivänä 8.3 - naisiin kohdistuvien epäkohtien esille tuominen

Tänään on Naisten juhlapäivä, mutta samalla mahdollisuus nostaa esille epäkohtia, jotka koskettavat naisia. Monet naisjärjestöt kuten Suomen Keskustanaiset ja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ovat nostaneet ansiokkaasti julkilausumillaan tärkeitä yhteiskunnallisia asioita esille. Naiset ovat merkittäviä hyvinvoinnin rakentajia, jonka vuoksi heistä- meistä kannattaa pitää huolta!

Suomessa erityisenä huolena ovat yksinhuoltajanaisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja nuorten tyttöjen korkeat itsemurhaluvut sekä palkkojen sukupuolten välinen epätasa-arvo.Palkkatasa-arvon puolesta on saatu eniten julkisuutta, kun myös naisvaltaiset ammattiliitot ovat nostaneet asiaa voimakkaasti esille. Yksinhuoltajanaisten köyhyys on merkittävä kasvava ryhmä, joista osa on yksin yrittäjiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan kunnissa hyvinvointikertomuksin, mutta puututaanko epäkohtiin riittävällä voimalla. On huolestuttavaa lukea, että Suomessa nuoret tytöt tekevät toiseksi eniten itsemurhia koko Euroopassa. On selvitettävä syyt ja mietittävä niihin nykyistä tehokkaampia keinoja. Kunnat ovat vähentäneet palveluita, jonka vuoksi palveluihin on vaikea päästä nopeasti silloin, kun on siihen tarvetta. Sama koskee väkivallan kohteeksi joutuneita uhreja. Apu näissä tilanteissa ei voi odottaa useita päiviä tai jopa viikkoja. 

Kolmannen sektorin toimijat tuottavat Suomessa erittäin hyviä palveluita julkisen palvelujen rinnalle. Hyvänä esimerkkinä meillä on mm. Rikosuhripäivystys ja  Ensi- ja turvakotien Liitto. On tärkeää turvata näiden erityisosaamista sisältävien järjestöjen toiminta säästöistä huolimatta. Kuntien asenteessa on kuitenkin vielä korjaamisen varaa, sillä sopimuksia kolmannen sektorin kanssa voisi nykyisestään laajentaa. 

Jokainen päättäjä on avainasemassa resurssien suuntaamisessa oikeisiin kohteisiin. Tutkimusraporttien kautta saatava tieto tulee usein jälkikäteen, joten mahdollisimman laaja verkostoituminen ja palautteen kerääminen on tärkeää yhteisten tavoitteiden onnistumiseksi. Päätöksenteossa tarvitaan sekä naisia ett' miehiä. Naisia haastankin erityisesti nostamaan näitä asioita esille muulloinkin kuin Naistenpäivänä.

Hyvää Naistenpäivää kaikille!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini