Suomen metsillä on moninainen merkitys

Share |

Keskiviikko 15.3.2023 - K.Suhonen


Tällä hetkellä tuntuu siltä, että metsien moninainen merkitys Suomelle on jäänyt liian vähäiselle keskustelulle. Suomen maapinta-alasta metsää on noin 75% ja samalla Suomi on Euroopan metsäisin maa. Suomen metsät ovat sitoneet viime vuosikymmeninä noin puolet maamme kasvihuonepäästöistä. Mitä paremmin metsää hoidetaan, sitä paremmin metsä pystyy myös sitomaan ilmakehään päässyttä hiilidioksidia. Metsien hyvä kasvu mahdollistaa suomalaisille tärkeän raaka-aineen, ja samalla ne toimivat ilmastoa puhdistavina keuhkoina eli hiilinieluina. Metsien hyvä kasvu mahdollistaa meille turvaa, tuloja ja hyvinvointia.

Koko Suomen tavaraviennistä 20% tulee metsäteollisuudesta, mikä tarkoittaa työtä, työpaikkoja ja tuloja, joista hyötyvät sekä ihmiset että valtio. Suomen suurimmat vientituotteet ovat paperi ja kartonki, joita viedään etenkin Eurooppaan ja Aasiaan. Päijät-Hämeessä on erinomainen maapohja hyvälle puuntuotannolle, joka on mahdollistanut alueelle saha- ja metsäteollisuutta sekä huonekalu- ja puutalon valmistajia. Puun käytössä ja etenkin puutalorakentamisessa on vielä kasvupotentiaalia, sillä puuta voisi lisätä julkiseen- ja kaupunkirakentamiseen nykyistä enemmänkin. Puu on materiaalina terveellinen ja ekologinen, sekä kierrätettävä materiaali. Puurakentamisen lisääminen, edistää samalla kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Puuraaka-ainetta voidaan käyttää ja jalostaa hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Uusimpia innovaatioita ovat puun hyödyntäminen lääkkeissä, vaatteissa ja akkumateriaaleissa. Lisäksi ekologisten tuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla koko ajan. Puu mahdollistaa myös siirtymisen pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Meillä on osaamista hyödyntää erilaiset puuraaka-aineet, hakkuujätteet sekä eri käsittelyvaiheissa syntyvät puubiomassat tehokkaasti.

Näen tärkeänä, että suomalaiset ymmärtäisivät metsien hyvän hoidon olevan avainasemassa niin Suomen taloudelliselle vaurastumiselle kuin ilmastonmuutoksen torjumiselle. Meillä on osaamista, jolla molemmat tavoitteet pystytään toteuttamaan. Suomen metsät kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niiden yhteen laskettu poistuma. Etenkin kriittisinä aikoina omavaraisuudesta ja omista vahvuuksista on pidettävä kiinni.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini