Strategia puheenvuoro valtuustossa

Maanantai 22.4.2013 - K:Suhonen

Lahden Keskustan valtuustoryhmä nosti esille  valtuustossa erityisesti kaksi strategista päämäärää, jotka olivat...

" Kaupunki turvaa edellytykset  asukkaiden hyvinvoinnille" ja "Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki."

Tiedostusvälineet nostivat esille ryhmäpuheenvuorostamme vain ympäristönäkökulman ja siihen liittyen tuulivoimaloiden rakentamiseen Lahteen. Tuulivoimaloiden lisäksi otimme esille myös muut uusiutuvat energiamuodot. Lahti ei ole tuulivoiman käytölle kaikkien otollisin alue, mutta mahdollisuus kokeiluun voisi löytyä esimerkiksi Renkomäen harjulta. Näiden lisäksi ympäristön ja asuinaluieden rakentamisessa tulisi huomioida erilaisten viheraluiden mahdollisuus toimia virkistys- ja viljelytarkoituksessa, vaikka pyrimme tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Nämä eivät poissulje toisiaan. Asukkaiden on vaikea tehdä ympäristöystävällisiä vallintoja, jos niiden valintojen tekeminen on tehty vaikeaksi. Toimiva joukkoliikenne - sähkö- ja biokaasubussit sekä yksityisautoilun vähentäminen keskustassa vähentää ilman saasteita. Ympäristöteema tulisi näkyä entistä paremmin sekä ulospäin että omille asukkaille.

Toinen erittäin arvokas ja  tärkein päämäärä on tehdä Lahdesta lapsiystävällinen kaupunki. Nostamalla lapset keskiöön rakennamme tulevaisuutta lujalle kalliolle. Toimintaympäristöä ja palveluiden tarkastelua tulee katsoa entistä enemmän tästä näkökulmasta. Toimiva päivähoito ja monipuoliset palvelupistet ovat osa tätä ajattelua.  Siihen kuuluu myös huolehtiminen perheiden hyvinvoinnista. Tässä ajassa on vaarana syrjäytyä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Palveluiden lisäksi tulee kiinnittää huomiota yritysmyönteisestä asenteesta ja palveluista, jotta saadaa alueelle lisää työpaikkoja. Työpaikkojen lisäksi taistelemme nykyisin myös nuorisoasteen opiskelupaikkojen säilymisen puolesta. Opiskelupaikat mahdollistavat vastaavasti työntekijöitä yrityksiin.

Strategian toteutuminen on nyt luottamushenkilöistä ja kaupungin työntekijöistä kiinni. Konkreettisilla päätöksiä tekemällä osoitamme sen todeksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: strategia, lapset , ympäristö