Lapsissa ja nuorissa Suomen tulevaisuus

Keskiviikko 15.4.2015 - K.Suhonen

Lapsille  turvattava "elämän eväät"

Meidän tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa, joten heidän sekä kasvuun että kehitykseen on panostettava. Heidän mahdollisuuteen kasvaa aikuiseksi vaikuttaa paljon vanhempien hyvinvointi ja voimavarat.  Tällä hetkellä työssäkäyvät ovat hyvin kovilla jaksamisen kanssa. Tilanne korostuu entisestään, mikäli vanhempi on yksinhuoltaja. Vastaavasti osalla vanhemmista ei ole töitä, mistä aiheutuu taloudelliset vaikeudet arjen hallitsemiseen. Tässä ajassa on erityisen tärkeää huomioida erilaisten perheiden tilanne ja arki.

Pienten lasten koteihin tarvitaan kotiapua ja neuvoloiden tukea. Vaikeissa tilanteissa ei auta yksistään lapsen auttaminen, vaan on tuettava koko perhettä arjessa eteenpäin. Erilaisia työaikajoustoja pitää mahdollista lasten vanhemmille ja päivähoitoratkaisuja. Kunnissa tulisi olla perheille mahdollisuus päivätoimintaa, missä voi tehdä asioita yhdessä lasten kanssa ja samalla tavata muita perheitä. Parasta apua on myös toimivat peruspalvelut, jolloin pääsee hyvissä ajoin avun piiriin ja eikä tilanne pääsee vaikeutumaan. Joskus edessä voi olla lastensuojeluun turvautuminen, mutta tämäkin tulee tehdä koko perhettä eteenpäin auttaen. Työ vaatii riittävästi osaavia työntekijöitä, sillä tilanteita pitää huomioida yksilöllisesti. Joissakin kunnissa työntekijää kohden olevat lapsi/perhemäärät ovat niin suuret, että työstä ei selvitä säädetyissä suosituksissa. Ammattilaiset eivät ehdi todellisuudessa edistämään lapsen etua. On mietittävä suositusten muuttamista pakollisiksi määräyksiksi, jotta ammattilaisten mahdollisuudet auttaa perheitä ovat todelliset.

Päivähoitolakia ja asetuksia tulee uudistaa tulevalla kaudella, sillä se ei vastaa nykyistä toimintaympäristöä. Siinä pitää huomioida nykyistä paremmin lapsen tarpeet ja oikeudet. Sääntely on vähäistä myös vanhempien ja huoltajien asemaan liittyen. Lisäksi päivähoidossa tulee huomioida erityistukea tarvitsevien lasten tarpeet, sillä heitä saattaa olla ryhmässä useampia.  Päivähoidon henkilöstö tekee vaativaa työtä ja sen vuoksi ammatillinen osaaminen korostuu käytännössä. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelevien ammattilaisten koulutus on hyvin kirjavaa. On todettu tutkimusten perusteella, että henkilöstön osaaminen ja koulutus ovat suorassa suhteessa päivähoidon laatuun, unohtamatta tässä yhteydessä myös johtamista. Varhaiskasvatusta tulee ohjata valtakunnallisesti ja kehitettävä yhtenäistä tilastointi- sekä tutkimustyötä.

Lapsen ensimmäiset elinvuodet on kaikkein herkimmät, mutta polku tulee jatkua turvattuna myös koulussa. Koulukiusaaminen on noussut hyvin esille julkisuuteen ja korostettu varhaista puuttumista.  Monissa vaikeissa tilanteissa tarvitaan eri sektoreiden yhteistyötä, jota tulisi tarkastella lainsäädännönkin osalta. Tavoite tulee olla taas lapsen etu. Sektorien väliset raja-aidat eivät saa olla esteenä lasten kasvatus- ja auttamistehtävissä silloin, kun lapsen etu vaatii. Mielenterveysasioissa lapset ja nuoret tulee päästä hoitoon joustavasti ilman lähetettä, jotta viiveitä ei tule. Perheiden auttamiseen löytyy vahvaa osaamista julkisten palveluiden lisäksi kolmannelta sektorilta ja tarvittaessa yksityisiltä.

Kaiken tämän  ohella kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuudet harrastaa ja elää turvallista elämää. Siihen vaikutamme yhteiskunnassa monilla eri sektoreilla. Usein kaupunkisuunnittelussa ja toimitiloissa lapsille toimivat ratkaisut toimivat myös kaiken ikäisillä. Terveellisyys ja turvallisuus ovat siinä kaikkein tärkeimpiä asioita meille kaikille.

 

 

1 kommentti . Avainsanat: perheet, päivähoito,

" Kaikki Lapsen parhaaksi"

Sunnuntai 14.10.2012 - Kaarina

Olin eilen Lahden Ensi- ja turvakotiyhdistyksen 60-vuotisjuhlassa konserttitalolla. Ensimmäinen ensikoti perustettiin Helsinkiin vuonna 1942 ja toiminta ja toimintamuodot ovat siitä laajentuneet ympäri Suomea. Lahti on ollut siis ensimmäisten joukossa.

Ensikoti-toiminta on edelleen erittäin ajankohtaista ja tarpeellista, sillä sen palveluille on runsaasti kysyntää. Ensikoti tukee ja auttaa monia lapsiperheitä alkuun antamalla yksilöllistä tukea kriittisessä elämänvaiheessa.  Syntyvän tai syntyneen lapsen paras paikka on useimmiten oma perhe, mutta olosuhteet voivat olla sellaiset että perhe ei yksin selviä tilanteesta. Syyt voivat olla hyvin moninaiset kuten puutteet arjen hallinnassa tai vauvan hoidossa, mahdollisesti myös mielenterveys – ja päihdeongelmat. Kuntoutuminen voi lähteä kuitenkin hienosti etenemään, kun saa siihen apua ja tukea.

Meillä Lahdessakin on huomattavasti kehitettävää kunnallisissa palveluissa, joilla voidaan tukea vauva- ja lapsiperheiden arkea.  Monet perheet joutuvat koville uuden perheen jäsenen synnyttyä. Jo  pelkkä väsymys perheessä voi  tahtomattaan johtaa ei -toivottuihin sanoihin ja tekoihin, mikä kiristää parisuhdetta.  Sen vuoksi olisi erittäin tärkeää, että voisimme tarjota lapsiperheille nykyistä enemmän perinteistä kotiapua . Nyt kotiapua annetaan hyvin rajatusti ja valikoiduille perheille. Tässä olisi konkreettinen kehittämiskohde ja ennaltaehkäisevä toimenpide.

Lisäksi moni kunta maksaa erillistä kuntalisää lapsiperheille, jotka hoitavat lapsensa kotona. Taloudellinen tuki mahdollistaisi myös Lahdessa monille perheille  sen, että toinen vanhemmista voisi jäädä kotiin. Meillä tulisi olla tarjolla lapsiperheille erilaisia vaihtoehtoja sen mukaan, miten perhe haluaa lasten hoidon järjestettävän. Toisille päiväkoti on hyvä ratkaisu ja toisille mahdollisesti perhepäivähoito tai yksityinen. Keskustalaiset kuntavaaliehdokkaat ovat tätä Lahti-lisää aiemmin voimakkaasti ajaneet eteenpäin, mutta tulleet siinä tyrmätyiksi.

Eilinen tilaisuus osoitti vahvasti kuinka tärkeää on, että mahdollistamme lapsille parhaan mahdollisen elämänalun. Ensi- ja turvakoti tekee sinä upeasti osansa, mutta myös kunnan järjestämät palvelut vaikuttavat siihen, miten perheet täällä voivat ja elävät.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vauvaperheet, lapsiperheiden kotiapu