Piirin syyskokouksen kannanotto oikoradan rakentamisesta

Lauantai 8.10.2022 - K.Suhonen

KESKUSTAN PÄIJÄT-HÄMEEN PIIRI PUOLTAA SAVON OIKORADAN RAKENTAMISTA

Piirin syyskokouksen kannanotto 5.10.2022

Hyvä rataverkko ja sitä hyödyntävä junaliikenne on yksi Suomen talouden tulevaisuuden menestystekijä. Ympäristöystävällisen energiateollisuuden murroksen myötä sähköisen raideliikenteen merkitys ihmisten ja tavaroiden kuljettamisessa korostuu. Lahti on Itä-Suomeen suuntautuvan raideliikenteen tärkeä solmukohta ja Päijät-Hämeen läpi on mahdollista parantaa pääradalle suuntautuvia poikittaisyhteyksiä.

Hallituskaudella 2023 - 2027 ratkaistaan suunnitteilla olevien ratahankkeiden joukosta toteutettavia ja silloin Päijät-Hämeen äänen pitää kuulua. Savon oikoradan rakentaminen Lahdesta Heinolan ja Mäntyharjun kautta Mikkelin lyhentäisi yli tunnilla matkustusaikaa Kuopiosta pääkaupunkiseudulle. Tässä yhteydessä Lahti – Joensuu rata ja Savon rata Iisalmeen tarvitsevat merkittävän perusparannuksen matkustus- ja kuljetushyötyjen saavuttamiseksi. Lyhyempi matkustusaika on myös alueiden merkittävä kilpailuvaltti matkustajien näkökulmasta. Savon oikoradan rakentaminen tukisi Päijät-Hämeen puuteollisuutta, joka on merkittävä valtakunnallinen raideliikenteen käyttäjä.

Päijät-Hämeen etu on, että pääkaupunkiseudulla rakennetaan uusi lentorata Helsingistä Vantaan lentoasemalle. Lentorata kytkeytyy luontevasti Tampereelle suuntautuvaan päärataan ja Lahden rataan näin ohitetaan nykyisin ruuhkainen pääradan alku. Lentorata tuleekin nähdä investointina, joka kytkee pääkaupunkiseudun muuhun Suomeen. Nykyisen rataverkon kehittäminen kauttaaltaan kaksiraiteiseksi vähentää vikaantumista ja lisää liikkumisen turvallisuutta.

Savon oikoradan osalta viimeisin Lahden kaupungin, Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton selvitys osoittaa, että oikoradan rakentaminen on kustannustehokkain tapa liittää Savo ja Karjala muuhun Suomeen. Savon oikoradan rakentamisen ja nykyisten Savon ja Karjalan ratojen perusparannukset jäävät reilusti alle Kerava - Kouvola oikoradan kustannusten alle. Tämän päälle tulisivat vielä nykyisten ratojen perusparannukset täyden hyödyn saavuttamiseksi.

Keskusta Päijät-Hämeen piiri haluaa osaltaan tukea maakunnan yhteistä edunvalvontatyötä puoltamalla Savon oikoradan investoinnin eteenpäin viemistä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: savonrata, junaliikenne, rataverkko