Lahti ympäristökaupunkina myös vuonna 2022

Sunnuntai 30.5.2021 - Kaarina Suhonen

Ympäristön vaaliminen ja siitä huolehtiminen pitäisi olla kaikille osa arkea. Itselleni ympäristöystävällisyys merkitsee kotimaista ruokaa, ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja, jätteiden vähentämistä ja lähivirkistysalueiden arvostusta. Kaupunki voi vaikuttaa monella tapaa kaupunkilaisten käyttäytymiseen ja omaan hiilijalanjälkeen. Kaupungin toimintaa ohjataan niin viranomaisten kuin valtuuston päätöksin. Ympäristöystävällinen kaupunki muodostuu asukkaiden, yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Lahti on laatinut listan toimenpiteistä, joilla se pyrkii kohti hiilineutraaliutta. On olemassa ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden seurantapalvelu, joka auttaa meitä jokaista ymmärtämään, kuinka moni asia vaikuttaa ympäristöystävällisyyteen http://www.lahdenymparistovahti.fi/

Kotimainen ruoka

Lähiruokaa ja kotimaisia raaka-aineita tulisi suosia entistä enemmän päiväkodeissa ja kouluissa. Liian usein ainoaksi kriteeriksi määritellään aterian hinta. Lahden tulee huolehtia myös laadukkaasta vedestä ja elinvoimaisesta ympärillä olevasta maaseudusta, joka osaltaan tukee kaupungin tärkeää virvoke- ja leipomoalaa. Pohjavesialueet ovat helposti vaarassa saastua, mikäli, niitä ei huomioida kaavoituksessa.

Jätteiden kierrätys

Lahden kierrätysaste on 46 prosenttia ja 52 prosenttia asumisen jätteistä hyödynnetään energiana (tiedot vuodelta 2020). On kuitenkin tärkeää, että lukuja saadaan nostettua koko ajan ylöspäin, jotta kaatopaikkajätteen määrä vähenee entisestään. Kaupunkiympäristössä on mahdollistettava helppo tapa lajitella jätteensä. Nyt edelleen näkee puistoissa ja tapahtumissa liian pieniä roskiksia ja vain kaatopaikkajätteelle tarkoitettuja astioita. Ruokahävikkiä on pyrittävä vähentämään ja poistoon menevä biojäte on edelleen hyödynnettävä. Salpakierto (entinen Päijät-Hämeen jätehuolto) tekee erinomaista kehittämistyötä valmistamalla biojätteestä kaasua. Kaasun käyttöä tulisikin edistää vielä rohkeammin esimerkiksi joukkoliikenteessä.

Lähivirkistysalueet

Myös erilaiset viherkäytävät ja lähiluonto ylläpitävät arvokasta luontosuhdetta ja lisäävät ihmisten arvostusta luontoa kohtaan.  Lisäksi oma merkityksensä on palstaviljelmillä, joita on tarjolla eri puolella kaupunkia. Puhdas Vesijärvi -projektin onnistuminen vaatii edelleen huomioita ja varoja. Kaupungin hulevedet tulee ohjata niin, että ne eivät kuormita vesistöjä.

Ympäristöasioiden edistäminen

Ympäristöstä huolehtiminen lähtee meistä jokaisesta asukkaasta ja ihmisten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa tiedolla. Ympäristökasvatuksen tulee olla osa päiväkotien ja koulujen toimintaa. Kaupunki voi osaltaan edistää myös yritysten ympäristövastuuta tarjoamalla suunnitteluapua ja neuvoa ympäristöystävällisistä energiamuodoista. Ympäristötoimella tulee olla riittävät resurssit ohjata ja neuvoa sekä tarvittaessa myös puuttua tehokkaasti ympäristörikoksiin.

Ympäristöasiat ovat tulevaisuutta

Alueella olevaa ympäristöosaamista tulee osata markkinoida vetovoimatekijänä. Ympäristöosaaminen on myös tulevaisuutta, joten alan koulutusta ja alueellisia projekteja on tehtävä tunnetuksi valtakunnallisesti. Tämä vaatii kaupungin johdolta ja päätöksentekijöiltä edunvalvontaa ja aktiivisuutta. Joidenkin mielestä ympäristöasiat ovat turhaa. Minusta ne ovat satsausta tulevaisuuteen.

1 kommentti . Avainsanat: ympäristöystävällisyys

Strategia puheenvuoro valtuustossa

Maanantai 22.4.2013 - K:Suhonen

Lahden Keskustan valtuustoryhmä nosti esille  valtuustossa erityisesti kaksi strategista päämäärää, jotka olivat...

" Kaupunki turvaa edellytykset  asukkaiden hyvinvoinnille" ja "Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki."

Tiedostusvälineet nostivat esille ryhmäpuheenvuorostamme vain ympäristönäkökulman ja siihen liittyen tuulivoimaloiden rakentamiseen Lahteen. Tuulivoimaloiden lisäksi otimme esille myös muut uusiutuvat energiamuodot. Lahti ei ole tuulivoiman käytölle kaikkien otollisin alue, mutta mahdollisuus kokeiluun voisi löytyä esimerkiksi Renkomäen harjulta. Näiden lisäksi ympäristön ja asuinaluieden rakentamisessa tulisi huomioida erilaisten viheraluiden mahdollisuus toimia virkistys- ja viljelytarkoituksessa, vaikka pyrimme tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Nämä eivät poissulje toisiaan. Asukkaiden on vaikea tehdä ympäristöystävällisiä vallintoja, jos niiden valintojen tekeminen on tehty vaikeaksi. Toimiva joukkoliikenne - sähkö- ja biokaasubussit sekä yksityisautoilun vähentäminen keskustassa vähentää ilman saasteita. Ympäristöteema tulisi näkyä entistä paremmin sekä ulospäin että omille asukkaille.

Toinen erittäin arvokas ja  tärkein päämäärä on tehdä Lahdesta lapsiystävällinen kaupunki. Nostamalla lapset keskiöön rakennamme tulevaisuutta lujalle kalliolle. Toimintaympäristöä ja palveluiden tarkastelua tulee katsoa entistä enemmän tästä näkökulmasta. Toimiva päivähoito ja monipuoliset palvelupistet ovat osa tätä ajattelua.  Siihen kuuluu myös huolehtiminen perheiden hyvinvoinnista. Tässä ajassa on vaarana syrjäytyä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Palveluiden lisäksi tulee kiinnittää huomiota yritysmyönteisestä asenteesta ja palveluista, jotta saadaa alueelle lisää työpaikkoja. Työpaikkojen lisäksi taistelemme nykyisin myös nuorisoasteen opiskelupaikkojen säilymisen puolesta. Opiskelupaikat mahdollistavat vastaavasti työntekijöitä yrityksiin.

Strategian toteutuminen on nyt luottamushenkilöistä ja kaupungin työntekijöistä kiinni. Konkreettisilla päätöksiä tekemällä osoitamme sen todeksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: strategia, lapset , ympäristö