Terveys

 • Mahdollistetaan palveluiden saavutettavuus kaikille
 • Kehitetään peruspalveluita aktiivisesti
 • Huomioidaan erityisryhmien palveluntarve
 • Kehitetään palveluprosesseja yhteistyössä PHHYKYn kanssa
 • Tuetaan järjestöjen toimintaa osana palvelutarjontaa

Turvallisuus

 • Huomioidaan esteetön liikkuminen kaupunkisuunnittelussa
 • Mahdollistetaan kaupunkilaisten vaikuttaminen
 • Neuvotaan digitaalisten palveluiden turvalliseen käyttöön
 • Varaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin kunnan toiminnassa
 • Huolehditaan ympäristöasioista

Ympäristo

 • Vähennetään Vesijärven kuormitusta
 • Huomioidaan asumisviihtyvyys ja viheralueet kaavoituksessa
 • Kehitetään kaupungin toimintoja ympäristöasiat huomioiden
 • Suositaan kiertotaloutta
 • Ohjataan kaupunkilaisia jätteiden vähentämiseen
 • Hyödynnetään lähiruokaa julkisissa hankinnoissa
 • Mahdollistetaan ihmisten liikkuminen ilman autoa
 • Arvostetaan ympärillä olevaa maaseutua kuntayhteistyössä