Hyvinvointi - Kaiken perusta

 • Kaikilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet
  laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
 • Palveluiden painopisteen tulee olla ennaltaehkäisyssä ja
  avohoidossa sekä ikäihmisten palveluissa.
 • Asiakkaan tarpeet tulee huomioida entistä paremmin
  palveluiden järjestämisessä.
 • Syrjäytymisen, turvattomuuden ja terveyserojen kasvua
  on ehkäistävä.

Perhe - Tulevaisuus

 • Perheen ja työn yhteensovittamista on helpotettava
  sallimalla työaikajoustoja pienten lasten vanhemmille, ja
  omien, ikääntyvien vanhempiemme hoitoa varten.
 • Mielenterveysongelmien hoitoon on kehitettävä uusia
  menetelmiä.
 • Lasten, nuorten ja perheiden palveluista on
  muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.
 • Erilaisia päivähoitomahdollisuuksia on kehitettävä ja
  koulutusjärjestelmän laadusta on pidettävä kiinni.

Ympäristö - Mahdollisuus

 • Uusiutuvia energialähteitä on hyödynnettävä
  tehokkaammin ja omavaraisuutta on lisätättävä
 • On panostettava ympäristöosaamiseen ja -teknologiaan,
  jotta voimme luoda uusia työpaikkoja.
 • Ilmastonmuutosta on hillittävä ja luotava ympäristön
  kannalta entistä kestävämpi jätehuolto.
 • Kotimaisten elintarvikkeiden tuotanto on turvattava.