Eduskuntavaalit 2023

Minua on esitetty ehdolle eduskuntavaaleihin 2023 ja olen siihen suostumukseni antanut.
Lähden ehdokkaaksi vahvasta halusta tehdä vaikuttamistyötä hyvinvoinnin puolustamiseksi. Olen ollut aiemmin eduskuntavaaliehdokkaana vuosina 2011 ja 2015. Ehdokkuudet ovat mahdollistaneet uusia verkostoja ja oman näkemyksen laajentamista, jotka ovat tukeneet toimintaani erilaisissa tehtävissä. Koen, että minun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen osaamiselle on tarvetta juuri nyt.

Hyvinvointia ja huolenpitoa

Toimin tällä hetkellä osastonhoitajana terveydenhuollossa. Työssäni näen potilaiden erilaisia elämäntilanteita, kohtaan hoitoon pääsyn haasteita ja resurssien niukkuutta. Osaavia ihmisiä tarvitaan akuutisti niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin pelastustoimessa. Toimintaympäristöni muistuttaa siitä, miksi olen politiikassa mukana. Myös oma arki nuorten ja ikääntyvien läheisten kanssa kannustaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.

Elinvoimaisuudella resurssit kuntoon

Hyvinvointia tukevien palveluiden ylläpitäminen ei onnistu ilman taloudellisia resursseja.
Sen vuoksi meidän on huolehdittava maakuntien elinvoimaisuudesta ja yrittäjien toimintamahdollisuuksista. Varmistaaksemme osaavien työntekijöiden saatavuuden eri organisaatioihin, tarvitsemme laadukasta ja tehokasta opetusta ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa. Lisäksi on tärkeää, että uusia lakeja ja asetuksia valmisteltaessa kuullaan yrittäjien ja työntekijöiden näkemyksiä.

Turvallisuus ja varautuminen

Elämme tällä hetkellä uudenlaista turvattomuuden aikaa, sillä aiemmin itsestään selvyytenä
pidetty turvallisuus on muuttunut pohdinnaksi rahan riittävyydestä ruokaan ja energiaan sekä sodanuhkaan. Toiminta vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri tehtävissä on avannut silmiäni keinoille varautua erilaisiin uhkakuviin. Suomen turvallisuus rakentuu meidän jokaisen tiedoista ja taidoista sekä henkisestä kestävyydestä. Myös naisia voidaan kouluttaa erilaisiin turvallisuus– ja
varautumistehtäviin.Yhdessä tulevaisuuteen

Mitään ei saada aikaiseksi yksin. Olen pitkän poliittisen kokemuksen aikana oppinut, että
tärkeiden asioiden puolesta pitää tehdä pitkäjänteistä työtä yhdessä. On tärkeää kuulla, ei vaan kuunnella. Asioita pitää saada myös valmisteluun. Pitää uskoa tulevaisuuteen ja tehdä lujasti työtä tärkeiden tavoitteiden hyväksi. Näistä periaatteista minä aion pitää lujasti kiinni.

Taidolla ja Tarmolla – sinun parhaaksesi Kaarina