Poliittinen toiminta

Olen lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan oman elämän kokemuksen, perhetilanteen ja työelämän kannustamana. Olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, mikä on antanut hyvän pohjan näkemään palveluiden toimivuutta ja haasteita. Olen myös itse opiskellut työn ohella useamman vuoden ajan. Koulutus ja osaaminen ovat niitä asioita, joilla suomalaiset pärjäävät, tarvittaessa jopa ulkomailla. Kolmen lapsen äitinä näen, että peruspalveluiden toimivuus ja laatu ovat sekä sivistys- että sosiaali- ja terveystoimialalla keskiössä. Tällä hetkellä olen pääsihteerinä organisaatiossa, jonka tehtävänä on edistää naisten varautumis- ja turvallisuusosaamista.

Olen valinnut puolueeksi Keskustan, sillä se tukee ihmisten ja perheiden hyvinvointia sekä arvostaa luontoa järkivihreällä tavalla. Näen tärkeänä, että ihmisiä kohdellaan yhteiskunnassa tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jolloin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin asuinpaikasta riippumatta. Keskusta on ideologisesti puolue, joka haluaa turvata julkiset palvelut, mutta samalla ymmärtää, että julkisen ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä syntyy paras lopputulos.

Vaikuttaminen

Tällä hetkellä eriarvoisuus kasvaa ja heikko taloudellinen tilanne koskettaa niin yksittäistä ihmistä kuin koko Suomea. Työttömyys on yhä useamman arkea. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää turvata peruspalvelut, panostaa työllisyyteen ja tukea perheitä kasvatustehtävissä. Meidän on aktiivisesti luotava uusia työpaikkoja, jotta saadaan Suomi kuntoon. Tarvitaan panostusta ympäristöosaamiseen ja -teknologiaan sekä uusiutuviin energianlähteisiin, unohtamatta suomalaista elintarviketuotantoa.

Hallitus on haastavan tehtävän edessä, kun Suomea on vietävä kestävällä tavalla eteenpäin sekä sisä- että ulkopolitiikassa. On tehtävä päätöksiä, joissa väistämättä karsitaan etuisuuksia ja lisätään ihmisten omaa vastuuta asioista. Tiukalla talouden hoidolla rakennamme kuitenkin parempaa tulevaisuutta myös lapsillemme. Samat haasteet ovat kuntatasolla pienemmässä mittakaavassa kuin valtiolla. On tärkeää erottaa, että mitkä päätökset pitkällä aikavälillä tuottavat parhaan mahdollisen tuloksen. Usein päätöksenteossa arviointi ja arviointitiedon käyttö jää liian vähälle.