Keskustan ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 11.9.2023

Share |

Maanantai 11.9.2023 - Martti Talja


PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEEN SOPEUTUSTOIMET 2023-2024

Vuoden 2024 talousarvion tasapainottaminen sopeutuksen keinoin on vaikea lähtökohta toiminnan suunnittelulle.

On arvioitu, että vuosien 2023-2024 aikana sote- kustannukset tulevat nousemaan 3-3,5 miljardia euroa johtuen palkkaharmonisaatiosta, sopimuspalkkojen noususta, koronan aiheuttamasta tekemättömästä työstä, inflaatiosta ja kansallisesta ammattihenkilöpulasta.

Tässä tilanteessa edunvalvonta valtion suuntaan on äärimmäisen tärkeää, jotta hallituksen 1,9 miljardin euron sote- rahoituksen leikkaukset voitaisiin torjua ja huomioitaisiin hyvinvointialueiden erilaisuus. Päijät-Hämeessä on tehty sopeutustoimenpiteet ennakolta ja lisäsäästöt uhkaavat peruspalveluja.

Keskustan ryhmä näkee, että mahdollisten säästöjen ohella on toteutettava samanaikaisesti toiminnan kehittämistä resursseja vähemmän kuluttaviksi ja panostettava uusiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin. Pelkkä juustohöylällä leikkaaminen rapauttaa toiminnan.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota digitalisaation tarjoamaan apuun uusissa palvelumalleissa. Tästä Päijät-Sote- digiportaali on hyvä esimerkki. Myös etämittausteknologian käyttöönotolla ja kansalaisen oman vastuun korostamisella kroonisten sairauksien hoidossa (DM, astma, verenpainetauti) on mahdollisuus jättiharppaukseen toiminnan kehittämisessä. Tällöin tekoälysovellus vähentää tarvetta uusintakäynteihin ja asiantuntijat voivat keskittyä hoitamattomien potilaiden ongelmien ratkaisemiseen. Kertomusjärjestelmien muistukkeet parantavat toiminnan laatua ja vähentävät virheitä. Vaikuttamattomien toimenpiteiden ja -tutkimusten karsinta on perusteltua.

Hyvinvointialueen palveluja ja toiminnan vahvaa koordinointia kuntien kanssa tarvitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, TE24- uudistuksessa ja kuntien sivistyspalvelujen tukena. Erityisesti lapsiperheet tarvitsevat tukea ja koulut oppimisen tuen ammattilaisia.

Henkilöstö on pidettävä tietoisena suunnitelluista muutoksista ja otettava heidät mukaan uusien toimintatapojen kehittämiseen kaikilla toiminnan tasoilla. Muutokset eivät saa uhata kenenkään työsuhdetta, mutta työ saattaa muuttua kuten työn tekemisen paikkakin. Keskusta ei ole valmis tinkimään palveluiden saavutettavuudesta.

Henkilöstöohjelman tavoitteet on toteutettava joutuisasti koska osaava henkilöstö on toiminnan tärkein voimavara ja ohjelma tukee työyhteisöjen toimintaa ja esimiestyön kehittämistä. Palkkaharmonisaation nopea toteutus myös takautuvasti tuo palkanlisän henkilöstölle tehdystä työstä ja tukee rekrytointia sekä mahdollistaa luopumisen kalliista henkilövuokrauksesta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini