Lahden kaupunginsairaalan muutos/ puhe valtuustossa

Share |

Maanantai 9.6.2014 - K.Suhonen


Lahden kaupunginsairaalan uudistamista koskeva hankesuunnitelmamuutos  tuli valtuuston käsittelyyn 9 kuukauden kuluttua uudelleen edellisestä hyväksynnästä. Tälle esiteltiin perusteluiksi sairaalapaikkojen vähentäminen ja niiden muuttaminen entistä asiakaslähtöisemmiksi, avoterveydenhuollon palveluiden sijoittaminen  sairaalapaikoilta vapautuviin tiloihin ja uudisrakentamisen välttämiseltä kokonaan. Lyhyessä ajassa hankesuunnitelmaan oli tehty isoja muutoksia ja vähennetty rakennuskustannuksia. Laitoshoitopaikat on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa Jalkarantaan.

Jalkarannan sairaalan uuden osan muuttamista akuutti- ja kuntoutussairaalaksi perustellaan hyvillä tilaratkaisuilla, joilla vältetään investoinnit vuodeosastoihin kaupunginsairaalassa. Vuonna 2007 valmistunut J-rannan sairaalan uudisosa suunniteltiin  alunperin tulevaisuuden muuttuville tarpeille ja nyt niille on tullut tarvetta.  Tilojen muuttaminen 1.5milj eurolla on varmasti mahdollinen. Sitä ennen tulee kuitenkin järjestää nykyiselle 170 potilaalle korvaavat tilat palvelutaloista, sillä kotihoitoon he tuskin sijoittuvat.  On kyse isosta potilasmäärästä ja heidän omaisistaan, joille aiemmin luvattu lopullinen hoitopaikka muuttuukin nyt  toiseksi. Miten tämä hallitaan vanhusten palveluissa ja kuinka nopeasti on löydettävissä korvaavat tilat? Muutoksen johtaminen on iso haaste sekä henkilöstön että potilaiden osalta.

Erityistä huolta aiheuttaa  voimakas ja aikaisempaa suurempi pitkäaikaispotilaiden laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Turvataanko avohoidon resurssit samalla? On totta, että on järkevää lisätä palvelutaloasumista ja  kotihoitoa, sillä ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti ja jo nyt ollaan ikääntyvien kaupunkien kärjessä.  On mielestäni hyvin positiivisesti ajateltu, jos Lahti voi korvata vaikeasti pitkäaikaissairaiden hoidon palvelutaloasumisella jättämällä ainoastaan 70 pitkäaikaislaitoshoidon paikkaa. Kohderyhmänä eivät ole ainoastaan ikäihmiset vaan myös nuoremmat fyysisesti vaikeasti vammautuneet. Palvelutalojen henkilöstörakenne  ja mitoitus on erilainen kuin sairaalassa.

Laitospaikkojen vähentäminen tapahtuu kaikkialla samaan aikaan, muissa kunnissa ja erikoissairaanhoidossa. On toivottavaa, että akuutti- ja kuntoutussairaalan osastoilta on jatkossa tilaa erikoissairaanhoidon potilaille, jotka siirtyvät entistä nopeammin perusterveydenhuoltoon. Uudet osastot eivät saisi tukkeutua sen vuoksi, että Lahdella ei ole mahdollisuuksia löytää heille oikeaa jatkohoitopaikkaa -oli se sitten koti tai palvelutalo. Meillä on ollut koko ajan jonoa palvelutaloihin ja syksyllä on edessä Tapanilan osastoryhmän lakkautus. Eriasteisille hoitopaikoille tulee olemaan koko ajan tarvetta.

Akuutti- ja kuntoutussairaalan sijainti Jalkarannassa vaikeuttaa omaisten ja henkilöstön kulkemista aikaisempaan verrattuna.  Omaisten tuki on kuitenkin kuntoutumisessa erityisen tärkeää ja  merkityksellistä.  Keskustaan  on huomattavasti helpompi tulla eri puolelta maakuntaa. Mielestäni tähän tarpeeseen tulee pystyä vastaamaan lisäämällä joukkoliikenteen vuoroja ja etenkin palvelulinjan liikennöinti alueelle.

Esitän lopuksi ponnen, jossa pyydetään sosiaali- ja terveystoimea arvioimaan omien palvelutalojen henkilöstörakenne- ja mitoitus  liittyen Kaupunginsairaalan muutoshankkeeseen ja Jalkarannan sairaalan nykyisten laitospaikkojen  muuttamiseen akuutti - ja kuntoutussairaalaksi sekä pitkäaikaishoidon laitospaikkojen vähentämiseen. Selvitys asiasta tulee antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini