VALTATIE 12 VAATII INVESTOINTEJA KIIREESTI

Share |

Perjantai 24.3.2023 - K.Suhonen


Olen huolissani valtatie 12 kunnosta, jolla tänäänkin ajoin autolla välillä Lahti – Kausala.  Valtatie tulisi saada kiireesti seuraavan hallitusohjelman kehittämiskohteisiin. Kouvolasta Lahden ja Tampereen kautta Raumalle kulkeva valtatie 12 on Etelä-Suomen tärkeimpiä pääväyliä. Valtatie 12 on strategisesti tärkeä sekä Kaakkois- että Länsi-Suomelle. Vilkasliikenteistä tietä käytetään niin päivittäiseen liikkumiseen kuin tavaroiden kuljetukseen. Etenkin yhteysväli Uusikylä-Tillola tulisi saada laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ohituskaistaksi

Valtatie 12 on Lahti Kouvola väliseltä osuudelta laadullisesti vaihteleva, mikä vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Liikenneonnettomuuksia tapahtuu tällä tieosuudella keskivertoa enemmän, mikä puoltaa myös valtatie 12 ottamista mukaan seuraavan hallituksen investointiohjelmaan. Kauttaaltaan Tampere-Lahti-Kausala osuudella ohituspaikkoja on niukalti ja tie on suurimaksi osaksi kaksikaistainen.

Yleisesti teiden kunto on merkityksellinen Suomen huoltovarmuudelle, sillä monet tuotteet kulkevat juuri maanteitse. Valtatie 12 varrella on runsaasti yrityksiä ja maaseutuyrittäjiä, joille teiden kunto on keskiössä. Talvisin maanteiden kunto korostuu entisestään haastavista sääolosuhteista johtuen. Liikenteen sujuvuuden haasteet aiheuttavat ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle, jonka liikennemäärät ovat tieosuudella 10-14%. Tieosuuden laatutasosta johtuen nopeusrajoitukset vaihtelevat suuresti ja vaikeuttavat matka-ajan ennustettavuutta.

Lahti – Kouvola osuudella maantie kulkee osan matkaa lähellä asutusta ja taajaman läpi, mikä osaltaan lisää liikenteen melua ja päästöjä lähiympäristöön. Nykyinen valtatiet kulkee melkein koko matkan pohjavesialueella, joka joutuu alttiiksi mahdollisissa liikenneonnettomuuksissa saastumiselle. Perusparannuksen yhteydessä myös tämä voidaan ottaa huomioon tekemällä paremmat suojaukset.

Maakunta tarvitsee kaikki keinot elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Hyvillä liikenneyhteyksillä on todettu olevan suuri merkitys yritysten sijoittumiseen ja maaseutuyrittämiselle. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, missä kunnossa alueen pääväylät ovat. Väylävirasto kartoittaa maanteiden kuntoa kahden vuoden välein. Uusimmassa selvityksessä todetaan, että teiden osalta korjausvelka kasvaa koko ajan. Valtion rahoista taistelevat yhtä aikaa kaikkia alueet. Tässä tarvitaankin aktiivisia maakunnan puolesta puhujia, elinkeinoelämää, kansanedustajia ja maakunnan viranhaltijoita, jotka pystyvät perustelemaan hankkeen kiireellisyyden.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini