Suomen kokonaisturvallisuus

Share |

Lauantai 1.4.2023 - K.Suhonen


Suomen Nato jäsenyyden ovat nyt ratifioineet kaikki Nato maat Turkin päätöksen jälkeen.  Jäsenyyden myötä Suomen sotilaallinen puolustus vahvistuu ja muodostaa entistä voimakkaamman pelotteen. Nato ei poista kuitenkaan tarvetta yleiselle asevelvollisuudelle. Meillä on ollut vuodesta 1995 mahdollisuus suorittaa myös naisten vapaaehtoinen asevelvollisuus, jota ovat hyödyntäneet yli 12 00 naista. Hakijamäärät ovat olleet vuoden 2017 jälkeen vuosittain välillä 1126–1675, mikä kertoo sen tasaisesta suosiosta. Miehistä varusmiespalveluksen suorittaa ikäluokasta 74 %. Tulevaisuudessa ikäluokat pienevät, jolloin motivoituneet vapaaehtoiset naiset vahvistavat osaavaa reserviä.

Lisäksi siviilipalvelusta on mahdollisuus kehittää vielä enemmän varautumisen ja väestönsuojelun tehtäviin valmistavaksi koulutukseksi, jonka myös naiset voisivat valita vapaaehtoisesti. Moni nainen on valmis toimimaan kriisi- ja poikkeusoloissa erilaisissa huolto- ja tukitehtävissä yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseksi, kun saa siihen riittävän koulutuksen. Järjestöt tekevät jo osaltaan tätä tehtävää pienessä mittakaavassa kouluttamalla vapaaehtoisia naisia erilaisiin turvallisuus- ja varautumistehtäviin.

Suomen puolustusmenot ovat tällä hetkellä noin 2 % bruttokansantuotteesta, sillä ne ovat kasvaneet viime vuosina asteittain hävittäjähankintojen myötä. Nato-jäsenyys edellyttää myös jatkossa tällä tasolla pysymistä, ja uusia päätöksiä sekä lisäresursseja puolustusmateriaalien osalta. Tämä on perusteltua, kun Venäjän kanssa on yhteistä rajaa noin 1300 km. Sen lisäksi Ahvenanmaan erityisasema aiheuttaa meillä turvallisuusuhan. Turvallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan myös Ruotsi Naton jäseneksi. Puolustusmenoista osa tulee suunnata myös kertausharjoitusten järjestämiseen.

Vapaaehtoistoiminta tukee vahvasti maanpuolustustahtoa, jonka vaaliminen on jatkossa entistä tärkeämpää. Sen ylläpitämiseksi maanpuolustuskoulutus (MPK) ja maanpuolustusjärjestöt tekevät arvokasta työtä. Myös ampumaharrastuksen mahdollistaminen on yksi keskeinen elementti reserviläisten omaehtoista osaamisen ylläpitämistä.  Alueellista sotilaallista osaamista ylläpidetään paikallispataljoonissa ja erityisesti sen maakuntakomppanioissa.

Suomea pidetään yhtenä kokonaisturvallisuuden mallimaana, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Meistä jokainen on siis maanpuolustaja. Se edellyttää kansalaisten turvallisuustarpeisiin vastaamista. Erityisesti nuorille ja naisille on annettava oikeaa tietoa, luoda mahdollisuuksia harjoitella turvallisuustaitoja. Mitä enemmän meillä jokaisella on tietoa ja taitoa, sitä paremmin osaamme toimia ja säilytämme toimintakykymme häiriö- ja poikkeusoloissa. Paras apu arjessakin tulee juuri lähimmäiseltä.

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini